כחלון מסמן את היעד הבא: עמלות הבנקים

המודיע | ענין לצרכן | מאיר גולד

המודיע | ענין לצרכן | מאיר גולד - כחלון מסמן את היעד הבא: עמלות הבנקים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 4 =