לבני עוקצת את יחימוביץ': "בשנה שעברה עמדו ראשי המפלגות וסיפרו בכנס כמה נושא המדינה לא רלוונטי"

הפלס | א. בן מנחם

הפלס | א. בן מנחם - לבני עוקצת את יחימוביץ': "בשנה שעברה עמדו ראשי המפלגות וסיפרו בכנס כמה נושא המדינה לא רלוונטי"

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 2 =