הפסקת קש | הגבלת השימוש בכסף מזומן

ידיעות אחרונות | דני ספקטור

הפסקת קש | הגבלת השימוש בכסף מזומן

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 7 =