כנס ישראל (שדרות) לחברה 18-19.12.2012

תוכנית

לוח מושבים

חומר רקע

כותב | מוסד תוכן | מושב
JAC - המרכז הישראלי-פלסטיני לבוררות עסקית JAC - המרכז הישראלי-פלסטיני לבוררות עסקית
הקואליציה לבריאות הציבור סביבה ובריאות נשים
  דיון ביקורתי דוח מבקר המדינה על אסון כרמל
אלה הלר | המכון הישראלי לדמוקרטיה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים
  חמלה במסגרת הדין
החברה למתנ"סים מדד המא"ה - איכות החיים הקהילתיים
משה פוקסמן שעל תפיסת הצדק החברתי של מנחם בגין
קרן רוטשילד קיסריה מיצוי השכלה גבוהה לתעסוקה
משרד החינוך התאמת מערכת החינוך למאה ה-21
לאה אחדות ואביה ספיבק לקראת דיוני תקציב 201 | מושב התקציב החברתי
  תשתית לתוכנית עבודה לצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה
משרד החינוך התוכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך הטכנולוגי
ארז רואימי, מקים ומנהל ארגון שגרירי רוטשילד, יזם ומפתח התל"ם | אייל מצליח מנהל תוכן, הדרכה ומדיה תהליך למידה משותף (תל"ם) תשתית ליזמות חברתית, אזרחית וציבורית ביישובים וקהילות בישראל
ד"ר אהרן יורק ועו"ס ועו"ד אתי פרץ סל הזכויות החברתיות | מושב זכויות חברתיות
הכנסת | מרכז המחקר והמידע הם כאן כדי להישאר? | עובדים זרים וזרים אחרים: עובדות, מיתוסים ומדיניות
איציק שניידר קידום שילובם של בני העדה האתיופית בשירות המדינה
  מושב אזרחים וותיקים
תמר לוין יישוב סכסוכי עבודה במגזר הציבורי בישראל
ד"ר שוקי אמרני | המשנה למנהל הכללי עצמאות השלטון המקומי בישראל
ד"ר הני זובידה | החוג למדע המדינה, האקדמית עמק יזרעאל תקשורת חדשה – תקשורת ישנה | מה חדש בחדשות?
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 2 =