כנס ישראל - שדרות לחברה 9-10.11.2010

תוכנית הכנס

חומר רקע

חלוקת תקציבים - מגמות על ציר הזמן
בריאות וסביבה
ליבי במזרח - ישראלים ולא בישראל
השכלה, תעסוקה והכנסה
רפורמת התכנון – חברתית או אנטי חברתית
חברה בע"מ למען העם
מעבדות תרבות בפריפריה - מודל חדש או אירוע חד פעמי
ספיר מציגה - השלטון המקומי כמנוף לחיזוק יכולת המשילות בישראל
ספיר מציגה - שמירה על זכויות עובדים
ספיר מציגה - הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה הפלילית בישראל
יהודים וערבים - חינוך אזרחי המחר לחיים משותפים
כשאת אומרת לא – למה נשים רבות אומרות "לא" ללימודי הנדסה
האמן והקהילה
התיישבות 2010
החינוך הציבורי בישראל
מכרזי המדינה - מנוף או מכשול בפני הציבור
הכשלים המובנים במערכת מכרזי המדינה והרשויות המקומיות
פיתוח אזורי - קפיצה מדרגה בפריפריה
גם לשוויון יש מחיר - שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
חרדים לעצמאות כלכלית - שילוב הציבור החרדי בשוק העבודה
מבחנים בינלאומיים וצמצום פערים בחינוך
שכול ילדים במגזר
מושב קולנוע: מבט אחר על שדרות - חולה את נתן
הפרדוקס הסוציאלי - ילדים ונוער בסיכון בישראל
התקשורת, השופט והתליין
תקשורת ומשפט בישראל - תהליכים ותמורות
עבודה, אבטלה ועוני
תלמידי ישראל בראי המבחנים
הכשלים המובנים במערכת הרכש הציבורי בישראל
מעבדות תרבות פיס בפריפריה - מודל חדש או אירוע חד פעמי
הפרדוקס החברתי של האוכלוסיות המוחלשות

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 10 =