תרגיל אינטגרטיבי - מוכנות מערכות אזרחיות לחירום

חמישי, נובמבר 20, 2014 - 09:00 עד שישי, נובמבר 21, 2014 - 15:00
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
14 + 0 =