תוכנית הלימודים המעשית במסלול קולנוע - 64 נק"ז

סדנאות חובה - מסלול קולנוע

שנה א'
• בימוי תיעודי א+ב - מכבית אברמזון / דורון צברי
• עריכה 2+1 – לב גולצר
• צילום וידאו 2+1 – רוני כצנלסון / קלאודיו שטיינברג
• כתיבה יוצרת – סמיון וינוקור
• בימוי עלילתי א+ב – אורי סיון / אורנה לוי-גולדבוים

שנה ב'
• בימוי קולנוע 1 - רן טל / נזאר חסן
• בימוי קולנוע 2 - לינה צ'פלין / נזאר חסן
• יומן סרטים - ענת אבן
• צילום וידאו 4+3 – רוני כצנלסון / פיליפ בלאיש
• עריכה 4+3 – ברכה זיסמן / ציפי רז
• חוקרים תסריט - נזאר חסן
• עיצוב פסקול - ישי אדר
• הפקה – אילון רצ'קובסקי

שנה ג'
• חונכות לפרויקט גמר (לתלמידים שמביימים סרט גמר) – אורי סיוון / אורנה לוי / נזאר חסן / אפרת כורם
• מבחר סדנאות בחירה כמפורט במערכת השעות

שנה ד'
• חונכות פוסט סרט גמר (לבימאים)
• פרויקט גמר
• השלמות אקדמאיות

 

אנשי קשר

ראש המסלול - אורנה לוי גולדבוים

מזכירות בית הספר - cinema@sapir.ac.il

רכזת הסטודנטים, נעה סגל-נאור - 077-9802460