כך השתלטו הקומוניסטים | מסך הברזל בהוצאת עם עובד ספיר

זאב שביידל | מקור ראשון - שבת | 24.10.14

מסך הברזל בהוצאת עם עובד ספיר

הספר "מסך הבזל" מתאר השתלטות קומוניסטית על ארגונים במזרח אירופה.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 14 =