כנס ישראל - שדרות לחברה 7-8.11.2006

תוכנית הכנס

■ כיצד השפיעה מלחמת לבנון השנייה על החברה הישראלית? ■ האם תוצאות בחירות 2006 חיזקו או החלישו את החוסן החברתי של מדינת ישראל? ■ כיצד משפיעה השחיתות השלטונית על אמון הציבור הישראלי במוסדות המדינה? ■ עד כמה בטוחים אזרחי המדינה כי גורמי הממסד השונים ידאגו להם בעת צרה? ■ לקחי המלחמה ואיום הטילים – כיצד ממשיכים בגיבוש סדר יום חברתי-כלכלי לישראל?

כנס שדרות לחברה 2006 בשיתוף המכללה האקדמית ספיר" התקיים בתאריכים 8-7 בנובמבר במכללה האקדמית ספיר ובשדרות

במהלך הכנס הוצגו מדדי החוסן החברתי והשחיתות השלטונית וימשיך הדיון והגיבוש של סדר יום חברתי-כלכלי, לאור המשברים הביטחוניים והשינויים במפה הפוליטית שהתרחשו בשנה החולפת.

בין המשתתפים בכנס

שר הביטחון, עמיר פרץ; שר האוצר, אברהם הירשזון; שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר; שר הבריאות, יעקב בן יזרי; שר התעשייה המסחר והתעסוקה, אלי ישי; שר הפנים רוני בראון; שר המדע, התרבות והספורט, אופיר פז פינס. חברי הכנסת: חיים אורון, זבולון אורלב, עמי איילון, אפי איתם, אריה אלדד, מנחם בן ששון, אבישי ברוורמן, מוחמד ברכה, זהבה גלאון, שי חרמש, אבשלום וילן, שלי יחימוביץ, רן כהן, אלכס מילר, סילבן שלום, גדעון סער. וכן:  פרופ' סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל; מיכה לינדנשטראוס, מבקר המדינה; רא"ל (מיל') אמנון ליפקין שחק; פרופ' שלמה אבינרי; פרופ' יעקב נאמן; עו"ד שרגא אליעד; יגאל בן-שלום, מנכ"ל הביטוח הלאומי; דליה דורנר,  שופטת ביהמ"ש העליון בדימוס; רענן דינור, מנכ"ל משרד רה"מ; יונה יהב, ראש עיריית חיפה; פרופ' אריק כרמון, יו"ר המכון לדמוקרטיה; אלוף גרשון יצחק, אלוף פיקוד העורף; פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון; עו"ד טליה לבני, יו"ר נעמת; הרב יובל שרלו; ניצב (בדימוס) משה מזרחי;  ארז ויגודמן, נשיא עלית; פרופ' גבי ברבש, מנהל איכילוב; ישראל הראל;    פרופ' יהודה שנהב; מאיר ניצן, ראש עיריית ראשון לציון; עופר עייני, יו"ר ההסתדרות החדשה; רב ניצב משה קראדי, מפכ"ל המשטרה; ראשי ערים; אנשי עסקים וכלכלה; משפטנים; נשיאי ואנשי אקדמיה; אנשי תקשורת ואישי ציבור רבים.

הכנס יזום ומאורגן על ידי הקתדרה לחברה ופוליטיקה במכללה האקדמית ספיר בראשות האלוף (מיל') עוזי דיין ובשיתוף גופים חברתיים נוספים.

הכנס, שהתקיים השנה בתאריכים  7-8 לנובמבר 2006, העלה לסדר היום הציבורי סוגיות חברתיות-כלכליות, כמענה משלים לכנסי הרצליה וקיסריה. כנס שדרות לחברה נועד להבליט באמצעות השיח הציבורי נושאים כואבים שנדחים הצידה, ולגבש הצעות לסדר יום אזרחי ומדיניות חברתית-כלכלית המכוונת להגן על הזכויות החברתיות של תושבי המדינה ובתוך כך לחזק את הסדר הדמוקרטי הקיים במדינה.

זו השנה הרביעית בה מציב כנס שדרות לחברה בשיתוף המכללה האקדמית ספיר נושאי חברה וכלכלה במרכז הדיון הציבורי, במטרה לקדם ולחזק את חוסנה החברתי של מדינת ישראל. אירועי השנה החולפת, ובראשם תוצאות מערכת הבחירות, מלחמת לבנון ה- 2, האיומים הביטחוניים ופרשות השחיתות מחדדים את חשיבותו של דיון ציבורי מסוג זה. גם השנה ייקחו חלק בכנס אישים המנתבים את דרכה ומדיניותה של מדינת ישראל וידונו בסוגיות אלו, לאור לקחי האירועים האחרונים.

האלוף (מיל') עוזי דיין, נשיא כנס שדרות לחברה: "בתקופה זו בה נדרשת מנהיגות ודרך, ימשיך כנס שדרות לחברה להוות במה ציבורית המציבה סדר יום אזרחי-חברתי ולהיאבק על מקומו וקידומו לטובת החברה הישראלית  כולה. את "ציר הרשע החברתי" המורכב מאבטלה ותעסוקה פוגענית, מחינוך ירוד ואי-שוויוני שאינו נותן הזדמנות וסיכוי שווים לכל נער ונערה, מאי שוויון ועוני מתרחבים ומשחיתות שלטונית גואה יש למגר ולהניף את שני הדגלים – המדיני-ביטחוני והחברתי-כלכלי, לאותו גובה."

נתוני מדד החוסן החברתי ומדד השחיתות השלטונית לשנת 2006 הוצגו בערב הפתיחה של הכנס, אשר התקיים בתום יום הדיונים הראשון. נתוני המדד הנוכחי הוצגו בהשוואה למדד בשנה שעברה ולאור השינויים שהתרחשו בחברה הישראלית בפרמטרים השונים אותם הוא מודד, ובהם: הזכות להתקיים בכבוד, לעבוד, לדיור סביר, לחינוך סביר, לקבל טיפול רפואי סביר ועוד.

במרכז מושב הנעילה של הכנס, בתום יום הדיונים השני, התקיימה במה פוליטית שעניינה חברה וכלכלה בישראל, בהשתתפות שר הביטחון עמיר פרץ, שר האוצר אברהם הירשזון וחבר ועדת החוץ והביטחון ח"כ סילבן שלום ובהנחיית הפרופ' זאב צחור.

פרופסור זאב צחור, נשיא המכללה האקדמית ספיר: "כאשר ראשי ההון והשלטון נוהגים להתחכך יחד בכנסים סגורים במלונות הפאר של תל-אביב והרצליה, אנחנו מתכנסים בשדרות, בפורום פתוח לכלל הציבור ומדברים מתוך ליבת הפצע, במטרה למצוא לו מרפא."

ואכן במטרה להגיע לחוסן חברתי חזק שיבוא לידי ביטוי בתחומים החברתיים השונים, עסק הכנס במגוון נושאים הדורשים דיון וטיפול תוך התייחסות להשפעות האירועים והתהליכים המתרחשים במדינה: לקחי המערכה בצפון ובנגב המערבי בתחום החברתי-כלכלי בראשות ראש עיריית חיפה מר יונה יהב ופרופ' יעקב קופ; היחס בין תקציבי הביטחון לתקציבים החברתיים בראשות ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן ובהשתתפות מנכ"ל משרד רה"מ מר רענן דינור, מנכ"ל הביטוח הלאומי מר יגאל בן שלום, יו"ר ההסתדרות החדשה מר עופר עייני וח"כ שלי יחימוביץ; לקחי מלחמת לבנון השנייה בתחום המדיני-ביטחוני והחלופות המדיניות-ביטחוניות הניצבות בפני ישראל כיום; בחינה מחודשת של מדיניות השכול בישראל; הצורך ברפורמה בתהליך הכנת תקציב המדינה בהשתתפות פרופ' מנואל טרכטנברג, נגיד בנק ישראל, הפרופ' סטנלי פישר, פרופ' יעקב נאמן ואחרים; מצב מערכת החינוך ומדיניות הממשלה בנושא בהשתתפות שרת החינוך הפרופ' יולי תמיר; השחיתות בישראל בהשתתפות מבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדשטראוס ועו"ד אליעד שרגא; עיצוב מנהיגות ראויה וטיפוח עתודת מנהיגות בהשתתפות שר המדע והספורט, מר אופיר פז פינס; מחויבות החברה לבריאות אזרחיה בהשתתפות שר הבריאות יעקב בן יזרי; דרכי ההתמודדות עם תאונות דרכים בהשתתפות מפכ"ל משטרת ישראל; הסמים והאלימות כמכת מדינה בראשות מר מאיר ניצן; שוויון בעולם העבודה; זכויות האזרחים המבוגרים; מצב החוסן התעסוקתי בהשתתפות נשיא שטראוס עלית מר ארז ויגודמן, השיטה הרצויה לבחירת ההנהגה הלאומית עם וועדת מגידור, ערב פרסום המלצותיה ועוד.  

כמו כן, התקיימו מושבים שעסקו במחויבות המדינה ומוסדותיה לזכויות הילד ברוח אמנת האו"ם, השפעת הפמיניזם על החברה הדתית, מעמד העיתונאים החברתיים, פוליטיקה של זהות ומעמד בישראל, סכנת מלחמת האחים בישראל, שיתוף בין מגזרי כמנוף לשינוי כלכלי חברתי בקהילה, מוסד הנישואין בישראל ועמדת הממסד בסוגיה, פתרונות נדרשים לבעיית סרבני הגט, ועוד.

במושב הנעילה של הכנס הוענק אות המופת החברתי לשנת 2006 לארגון 'לא' הנלחם באלימות נגד נשים, לארגון 'צהר' הפועל לפתיחת חלון בין עולמות ולקרן אייסף הפועלת למען שוויון הזדמנויות בחינוך ופרס מיוחד על פעילות חברתית בזמן המלחמה.

במסגרת מושב הקולנוע "אילמות ואלימות" – האלימות בתקשורת והאילמות כזעקתה המוחרשת אשר יתקיים ביומו השני של הכנס בהנחייתו  של מר אבנר פיינגלרנט, ראש המחלקה לקולנוע ולטלוויזיה במכללה האקדמית ספיר יוקרנו סרטיהם של בוגרי המחלקה: "ברחל בתך הקטנה" – סרטה של אפרת כורם שהוקרן בפסטיבלים שונים בארץ וכן סרטה "אבי ואמי יצאו לציד", "מותקף" – סרטו של עידן ששון, זוכה פרס העיצוב בפסטיבל קולנוע דרום ומשתתף בפסטיבל חיפה ו"דד" סרטו של אורן פלדמן.

במסגרת כנס שדרות לחברה ובשיתוף החברה למתנ"סים - מחוז דרום והמחלקה לילדים ונוער, התקיים אירוע ייחודי של הנוער - "לילה לבן". מטרת האירוע לעודד בני נוער, פעילים במתנ"סים וקבוצות מנהיגות נוער ברחבי הארץ, ליטול חלק בשיח החברתי ולזמן להם מרחב משמעותי לדיאלוג ועשייה בנושאים חברתיים מגוונים. האירוע יתקיים  במתחם הסינמטק והמתנ"ס בשדרות, במהלך כל הלילה הראשון של הכנס, יום שלישי, עד הבוקר וישלב אירוע פתיחה, סדנאות חברתיות ואומנותיות, מופעים אומנותיים ועוד.

הכנס לווה בתערוכות אמנות בנושאים חברתיים: "כלולות" – תערוכת אמנות ישראלית עכשווית שאוצר קובי הראל הבודקת את רגע הכלולות דרך מבטם החוקר של מגוון אמנים ישראלים בולטים; "חתונת השנה" – פרויקטים של תלמידי הקורס אמנות בקהילה המשלבים אמנות ומעורבות חברתית;  "בגד אדמה" – תערוכת צילומים של תלמידי המחלקה לצילום בביה"ס להנדסאים העוסקת בקשר שבין שני המושגים. גם השנה ישולב בכנסה מיזם חברתי – אמנותי של סטודנטים מבצלאל  "שדרות האמנות" הכולל ארבעה פרויקטים שנוצרו בשיתוף תושבי העיר שדרות. הפרויקטים נולדו מתוך הקורס הרב מחלקתי "אמנות ואקטיביזם" בהנחיית איתן שוקר ואלדד סידור, בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים והופקו בשיתוף כנס שדרות לחברה ואמנות לעם.

חומר רקע

מתלות לעצמאות בתעסוקה
מי אתה ילד
פמיניזם דתי
רואים רחוק, רואים שקוף? / הצעות לרפורמה בתהליך התקצוב
התקשורת החברעתית / פאנל בנושא התקשורת
שכול של חזית ועורף
איך נעשים מנהיג בישראל / טיפוח מנהיגות צעירה ואיכותית במגזר הציבורי בישראל
מחיר החיים / עדכון לשירותי הבריאות בישראל
- אמצעי עיקרי להבטחת שירותי רפואה סבירים לכל
לא לסמים / סמים ואלכוהול כמחוללי אלימות
הורות ועבודה - הדרך לשוויון
הצעת חוק עידוד מעסיקים - נעמ"ת
זהות ומעמד / פוליטיקה של חלוקה ופוליטיקה של הכרה - בחירות 2006 כמקרה מבחן
משפחה שכזאת - אלטרנטיבות עכשוויות וממסד מול מוסד הנישואי בחברה הישראלית
אחריות חברתית של עסקים
הגיל המבוגר / עתיד המדיניות החברתית בתחום
הזקנה: משיח צרכים לשיח זכויות
סרבני גט
נייר עמדה הרב אלי בן דהן
על אלימות ואילמות
נייר עמדה, חיים רוט
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 5 =