קול קורא - מעבדה להפקת סרטי עלילה באורך מלא

בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללת ספיר ומפעל הפיס מזמינים אתכם להצטרף למעבדה החדשה להפקת סרטים עלילתיים באורך מלא.
המעבדה מציעה אלטרנטיבה להפקת פיצ'ר ללא תלות בכספי קרנות הקולנוע ומקורות נוספים.

העבודה תמשך כשנתיים ארבעה ימים בשבוע בשני מסלולים אפשריים:

1. יצירת סרט במעבדה בלבד
2. יצירת סרט כפרויקט גמר להשלמת תואר שני בקולנוע במכללת ספיר

רשאים להגיש יוצרים אשר בידם תסריט שכתבו או שיש להם את הזכויות עליו.

המעוניינים מתבקשים לשלוח למייל zepel36@mail.sapir.ac.il את המסמכים הבאים:

1. קורות חיים
2. צילום תעודת סיום לימודי קולנוע
3. תסריט עלילתי פרי עטם באורך של (לפחות) 20 דקות
4. לינק לצפייה בסרט עלילתי מבוים על ידם (לא בשותפות) באורך של (לפחות) 20 דקות
5. פרטי התקשרות: טלפון, מייל וכתובת מגורים.

* המשתתפים יהיו פטורים מדמי לימוד במכללת ספיר ולא ידרשו להוצאה כספית על הפקת הפרויקטים שלהם.

הליך בחירת מועמדים לבימוי והפקה

מטרת המעבדה היא לייצר לבוגרי מחלקות ובתי הספר לקולנוע בארץ אלטרנטיבה ריאלית לבימוי והפקת סרטי עלילה באורך מלא, ללא תלות בכספי קרנות קולנוע והשלמות תקציב ממקורות נוספים.

התסריטים לסרטי עלילה באורך מלא לקולנוע וטלוויזיה ייכתבו על ידי היוצרים. יתקבלו גם מועמדות/ים  עם זכויות על תסריט שלא נכתב על ידם. התסריטים יותאמו להפקה זולה במהלך העבודה במעבדה.

המשתתפים, שיבחרו לאחר תהליך מיון שיפורט בהמשך, יתחלקו לקבוצות בנות שלשה יוצרים. כל קבוצה תפיק במהלך שנתיים של לימודים/עבודה עד שלשה סרטי עלילה באורך מלא, כאשר כל חבר/ה בקבוצה מביים ומפיק את סרטו בעזרת השניים האחרים. מספר הקבוצות לא יעלה שלשה במחזור הראשון – 9 משתתפים בסה"כ.

המשתתפים יהיו חייבים להשתתף ולפעול במסגרת המעבדה במשך 3 ימים מלאים בשבוע, ויעבדו בחלל משותף על כל שלבי ההפקה של סרט בתקציב מינימלי. המשתתפים יהיו פטורים מדמי לימוד במכללת ספיר ולא ידרשו להוצאה כספית על הפקת הפרויקטים שלהם, לבד מהוצאות על תחבורה למכללה ועל כלכלתם האישית בתקופת הפרויקט.
 
למשתתפים תינתן על פי בחירתם האפשרות להשלים תואר MFA ביום לימודים נוסף בשבוע. הסרט העלילתי שיביימו יהווה 8 נק"ז להשלמת התואר.

מיון המועמדים יעשה במספר שלבים

1. המעוניינים מתבקשים לשלוח למייל zepel36@mail.sapir.ac.il את המסמכים הבאים:
(1) קורות חיים, (2) צילום תעודת סיום לימודי קולנוע, (3) תסריט עלילתי פרי עטם באורך של (לפחות) 20 דקות, (4) סרט עלילתי מבוים על ידם (לא בשותפות) באורך של (לפחות) 20 דקות, לצפייה באתר אינטרנט (Vimeo, YouTube, וכד'). (5) פרטי התקשרות: טלפון, מייל וכתובת מגורים.

2. המועמדים שיימצאו מתאימים להמשך תהליך המיון יוזמנו ליום ראיונות ארוך, שבמהלכו יובהרו לעומק כוונותיהם האמנותיות ויכולותיהם בתחום עשיית סרטי עלילה. כמו כן, ידרשו המועמדים לשרטט בשלב זה רעיונות אפשריים לגבי הפרויקטים שברצונם לביים. המועמדים יתבקשו לכתוב/להציג בכתב במהלך אותו יום (לאחר הדרכה) מספר נוסחאות התואמות את דרישות ההפקה הזולה.

3. המועמדים שיבחרו בשלב המיון השני יוזמנו ליום נוסף של כתיבה, שבמהלכו יעבדו בהדרכה על פרויקט מוסכם, הוא הסרט שאותו יפיקו/יביימו במעבדה. בשלב המיון השלישי והאחרון המועמדים יגישו סינופסיס של כ-3-5 עמודים המכיל את עלילת הסרט. כתיבת הסינופסיס תוכל להתארך ככל שיידרש, ותוצאותיה ישלימו את הליך המיון.

המועמדים שיוזמנו להשתתף בעבודת המעבדה ירשמו ללימודים במכללת ספיר ויחתמו על הסכם מחייב עם המעבדה, שלפיו יידרשו ויתחייבו להקדיש את הזמן, המאמץ והמשמעת הנדרשים בתקופת הפרויקט. ההתחייבות כוללת נוכחות ממוצעת של 3 ימים מלאים בשבוע, בתקופת הפקת הפרויקטים. הפרת ההסכם תסכן את הצלחת עבודת המעבדה, ותהווה סיבה להתרת הקשר עם המעבדה.

מעבדה ליצירת סרטים עלילתיים באורך מלא במכללת ספיר

לתואר שני בקולנוע, יצירה והפקה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 0 =