אמנות בקהילה

בית הספר מבקש להשפיע על התרבות בישראל על כל גווניה ואפיקיה, לקדמה ולהעשירה. החזון המוביל את בית הספר הינו טיפוח סטודנטים מוכשרים בדרכם האמנותית ויצירת דיאלוג עם הקהילות בסביבה, לצורך עבודה משותפת בפרויקטים אמנותיים בעלי היגד חברתי ותרבותי.

אנו מאמינים כי התנסות ועבודה בשטח חשובה כמו הלימוד הקונבנציונאלי עצמו אם לא יותר, הסטודנטים החל מהשנה הראשונה ייזמו, יפיקו וייקחו חלק באירועי תרבות ואמנות, בעבודה עם פרטים וקבוצות דרך השפה הוויזואלית, בהנגשת אמנות לקהילה, במפגשים עם קהילות מוחלשות ובהעצמתן דרך האמנות הפלסטית.

תכנית הלימודים מכשירה מנחים באמנות ונותנת הסמכה לעבודה בתחומי האמנות עם אוכלוסיות שונות, כגון: החינוך הבלתי פורמאלי והמשלים, פעילות בתוך מסגרות משקמות וטיפוליות, הנחיה, ריכוז, ניהול אמנות והפקת אירועים אמנותיים במתנ״סים, בארגונים חברתיים, במועצות אזוריות, בעיריות ועוד.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 8 =