מלגות שכר לימוד ומלגות קיום

"הקרן לסיוע נוסף" הוקמה במסגרת חוק חיילים משוחררים כדי לסייע לתלמידי מכינה, שהם חיילים משוחררים או בוגרי שירות לאומי שלא תמו 5 שנים מיום השחרור מצה"ל במסלולים: ייעודיים, קדם-ייעודיים ובגרות.

כמו כן, רשאי להגיש בקשה לסיוע תלמיד בעל תעודת פטור מצה"ל, שהינו בטווח הגילאים  19-26 בלבד ובני מיעוטים בטווח הגילאים 18-26.

לזכאים, העונים על הקריטריונים כלכליים והחברתיים תינתנה מלגות שכר לימוד ומלגות קיום על ידי הקרן לסיוע נוסף, וות"ת.

הבקשה לוועדת מלגות נעשית באמצעות מילוי טופס הרשמה למכינה והגשת מסמכים ואישורים בהתאם למפורט בדף ההנחיות, שמצורף לערכת ההרשמה. את ערכת ההרשמה נדרשים המועמדים להדפיס בעת ביצוע הרישום המקוון.

לצורך בחינת הזכאות למלגה נבדק המצב הסוציו-אקונומי בבית ההורים ועל כן, התלמיד נדרש להגיש מסמכים כגון: הכנסות ההורים (טופס 106 לשכירים או שומה ממס הכנסה לשנת המס האחרונה לעצמאיים, קצבאות/אישורים מביטוח לאומי, צילומי תעודות זהות, אישורים ומסמכים התומכים במצב הסוציאלי במשפחה על פי הצהרת התלמיד וההורים וכו' (במקרים חריגים, נדרשת חוות דעת של עו"ס במקום מגורי התלמיד).

  • כל המסלולים מיועדים לבני 18 ומעלה.
  • בעת ההרשמה המקוונת למכינה, התלמיד נדרש למלא בקפידה את טופס ההרשמה במלואו ולהגיש בצרוף המסמכים הנדרשים לידי רויטל, רכזת מחשוב ובקרה במרכז הקדם אקדמי.
  • תלמיד לא יוכל ללמוד באותו מסלול פעמיים וכן, ללמוד בשנית מקצוע (באותו היקף יחידות לימוד) אותו למד בעבר במכינה. תלמיד שלמד במכינה אחרת נדרש לציין בטופס ההרשמה.
  • המלגות מותנות בלימודים מלאים במכינה ובנוכחות מלאה (מינימום 80% מהשיעורים). הגורמים המממנים בודקים את נוכחות התלמידים ומפסיקים סיוע בהתאם לנהליהם.
  • לכל החיילים המשוחררים פיקדון אישי. תלמיד שאינו נמצא זכאי לסיוע  נוסף על פי וועדת מלגות יוכל להסתייע בפיקדון האישי למימון לימודיו עד חמש שנים  מיום השחרור.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 0 =