סגל המרצים במחלקה לתרבות - יצירה והפקה

ד"ר ניר קדם - ראש המחלקה

גב' שירה לפידות - ראשת מסלול הלימודים המעשיים

ד"ר נועה ששר - יועצת אקדמית

 

לימודי תרבות

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
9 + 7 =