תשלומים נלווים לשכר הלימוד במרכז הקדם אקדמי

למועמדים בגילאים 19- 26 העונים על תנאי הקבלה למכינות ולהם נתונים כלכליים וחברתיים המזכים בסיוע, בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך, מל"ג-ות"ת והקרן לסיוע לחיילים משוחררים, יינתן פטור מלא או חלקי משכר לימוד בהתאם לאחוז הזכאות שייקבע להם בוועדה של הקרן לסיוע לחיילים משוחררים.

 

תיאור המגזר הבדווי רוח וחברה תג"ת / משלי בגרויות מכינה 30+
דמי הרשמה 200 200 200 200 100
בחינת מימ"ד 165 165 165 - -
שירותים נלווים 100 100 100 100 100
דמי אגודה 100 100 100 100 100
סה"כ בש"ח 565 565 565 565 300

פיקדון ספרייה בסך 200 ₪ יגבה במידת הצורך ויוחזר בסוף המסלול.

מקדמה
על התלמיד לשלם 1,000 ש"ח מקדמה על חשבון שכר לימוד. לתלמידים הזכאים למלגות יוחזר סכום זה בניכוי התשלומים הנלווים.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 2 =