בחינות מימ"ד, סף וייעוץ

בחינת מימ"ד

בחינת מימ"ד היא בחינה פסיכומטרית מיוחדת למכינות בלבד. הבחינה מורכבת ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. לבחינה מוגשים מועמדים ע"י המכינה. המועמדים למכינות יבחנו בבחינת מימ"ד בתאום עם המכינה, לאחר הרשמתם. התשלום עבור הבחינה נקבע ע"י המרכז הארצי לבחינות.

בחינת ייעוץ והכוון, איתור לקויות למידה

בחינת ייעוץ והכוון, איתור לקויות למידה: במסגרת שיפור מערך הייעוץ וההכוון במכינות כל התלמידים ימלאו טופס ייעוץ והכוון אשר נועד לאפשר ליועצת המכינות מתן הכוון מקצועי לתלמידים וכן לאתר לקויות למידה כדי לטפל בהן במועד.

בחינה פסיכומטרית ארצית

מועמדים למכינות אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית הארצית אינם צריכים להיבחן בבחינת מימ"ד

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
16 + 1 =