בחינה פסיכומטרית ארצית

מועמדים למכינות בהן בחינה זו מהווה תנאי קבלה, יבחנו בבחינות של המרכז הארצי לבחינות והערכה. ההרשמה לבחינה נפרדת ואינה תלויה בהרשמה למכינה. אחריות ההרשמה חלה על המועמד.

  1. הבחינה הפסיכומטרית היא ארצית ומאפשרת מועמדות לכל המכינות הקדם-אקדמיות. בחינת הכניסה הפסיכומטרית נערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הבחינה אחידה לכל המוסדות ותוצאותיה תקפות למשך תשע שנות לימוד ממועד הבחינה.
  2. ערכת ההרשמה לבחינות כוללת: שאלון הרשמה, דף נהלי הרשמה וחוברת הסברים ודוגמאות. את ערכת ההרשמה ניתן לרכוש בכל חנויות הספרים באוניברסיטאות ובחנויות סטימצקי, או ע"י פניה בכתב אל המרכז הארצי לבחינות להערכה מרכז הזימונים.
  • על המועמד לקרוא היטב את נהלי ההרשמה ואת חוברת ההסברים בטרם יירשם לבחינה
  • מועדי הבחינה הפסיכומטרית ותנאי ההרשמה מפורסמים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה

למעוניינים בקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 1 =