מבנה כללי של הלימודים במכינות

בפיקוח האגודה לקידום החינוך

מועמדים יקרים,
בבואכם לבחון ולבחור את מסלול המכינה המתאים לכם, אתם מוזמנים לקרוא בעיון פרק זה, ולהסתייע במנהלת המכינות בהרכבת התכנית המתאימה לצורכיכם, ללוח הזמנים שלכם וליכולתכם האישית. תכנית הלימודים במכינות היא מודולרית, על מנת ליצור התאמה מרבית לצורכי הלומד. לכל תלמיד משך לימודים מקסימלי, בהתאם לתנאי הקבלה המפורטים בכל מסלול.
הלימודים מתבססים על סמסטרים. לימודי בגרות: בכל סמסטר, התלמיד ישובץ ללימודים לקראת בחינות הבגרות, במקצועות שונים בהיקף של 10-3 יחידות למוד. בחינות הבגרות נערכות פעמיים בשנה בחורף ובקיץ. בסוף כל סמסטר ייגש התלמיד לבחינות הבגרות במקצועות שלמד. בנוסף חייבים הלומדים להשתתף בשיעורים.

לרשות התלמידים חדר מולטימדיה ובו משאבים ואמצעים להעשרה ולביסוס הלימודים.

משך הלימודים

 • תכניות אינטנסיביות, סמסטר אחד,  4.5 חדשים
 • מכינה חד-שלבית, שני סמסטרים, 9 חדשים
 • מכינה חד-שלבית מתוגברת, שלושה סמסטרים, 13.5 חדשים
 • מכינה דו-שלבית, ארבעה סמסטרים, 18 חדשים
 • מכינות ייעודיות רוח וחברה ומדעים, שני סמסטרים, 9 חודשים
 • מכינה ייעודית רוח וחברה למגזר הבדווי , שני סמסטרים ע, 9 חודשים
 • מכינת תג"ת – לקראת תעודת 12 שנות לימוד
 • מכינת 30 פלוס - 18 / 15 שבועות בהתאם לתוכנית הלימודים - 15 מפגשים של יום בשבוע או 18 מפגשים של ערב ועוד יום שישי בבוקר

קצב הלימודים, תלוי ביכולתו ובנתוניו של כל תלמיד. היקף מינימלי ללימודים לצורך זכאות למלגות לימודים ולדמי קיום: 24 שעות שבועיות, כולל: שיעורי תרגול, שיעורי תגבור ושיעורי העשרה. נוכחות של פחות מ-80% בשיעורים גוררת הפסקת הסיוע לתלמידים זכאים (שכר-לימוד ומלגות קיום) וחיובם בשכר-הלימוד.

חודשי הסמסטרים

סמסטר ראשון סמסטר שני סמסטר קיץ
ספטמבר עד ינואר פברואר עד יוני יוני עד אוקטובר

מועדי בחינות הבגרות

 • דצמבר-ינואר
 • מאי-יולי

* מועדי בחינות הבגרתו נקבעים ע"י משרד החינוך

ייעוץ אישי בבחירת תכנית המכינה
תלמידי המכינות ישובצו בהתאם לנתוניהם האישיים ולמשך זמן הלימודים העומד לרשותם. השיבוץ יתבסס על הגשה לבחינות בגרות בהיקף של 10-3 יח''ל לסמסטר. צוות המכינות יכוון, ייעץ וידריך את התלמידים בהרכב המקצועות בכל סמסטר עד להגעה לזכאות מלאה לבגרות. תכנית לימודים זו היא מודולרית ומאפשרת התאמה מכסימלית של התכנית לתלמידים שונים, כולל התחשבות בקצב הלימוד האישי.

 • הלימודים במקצועות: מתמטיקה 5 - 4 יח"ל, פיזיקה 5 יח"ל, הם לימודים שנתיים (שני סמסטרים).
 • תנאי קבלה למקצועות אנגלית ומתמטיקה 5 יח"ל - ציון עובר בבחינה 4 יח"ל או ציון 75 ומעלה בבחינת 3 יח"ל במקצועות אלו.
 • במקצועות אנגלית ומתמטיקה סיווג התלמידים לרמות נעשה ע"י בחינת מיון.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 5 =