סגל המרצים במחלקה ללימודי לוגיסטיקה

שם המרצה תחומי מחקר / התמחות קורסי הוראה

כתובת דוא"ל

פרופ' אהרון גוניק

חקר ביצועים וניהול פרויקטים

מבוא ללוגיסטיקה
מערכות תמיכה לוגיסטיות

aharong@sapir.ac.il
פרופ' לאה פרידמן סטטיסטיקה והסתברות

מבוא להסתברות
אמידה ומבחני השערות

leaf@bgumail.bgu.ac.il
ד"ר משה צופי חקר ביצועים חקר ביצועים
מודלים של מלאי
תכנון ופיקוח על הייצור
ניהול פרויקטים
zofi@sapir.ac.il
ד"ר שגית קדם-ימיני מערכות מידע, כריית תהליכים וניהול פרויקטים

מיקום ומערך מפעלים
מערכות מידע ארגוניות - ERP
קבלת החלטות נורמטיבית
ניהול פרויקטים

ksagit@gmail.com

ד"ר אברהם רייטמן

חקר ביצועים, קבלת החלטות

מסחר בינלאומי
גלובליזיציה
אירועים בלוגיסטיקה
אמידה ומבחני השערות

abrahamr@mail.sapir.ac.il

ד"ר עופר שפיר

כלכלה התנהגותית

מבוא לכלכלה - מיקרו
מבוא לכלכלה - מאקרו
יסודות המימון

offer.shapir@gmail.com
ד"ר יוסי סעדון כלכלת ישראל

מבוא לכלכלה מיקרו
מבוא לכלכלה - מאקרו
קלקולוס 1
קלקולוס 2

yossef.saadon@gmail.com

ד"ר עמיחי מנוחין

מתמטיקה

אלגברה ליניארית
קלקולוס 1
קלקולוס 2

amihai.menuhin@gmail.com

ד"ר יובל בן-אבו

פיסיקה של חלקיקים קלקולוס 1
קלקולוס 2

uvba.1973@gmail.com

ד"ר טניה זלצמן מתמטיקה אלגברה ליניארית
קלקולוס 1
קלקולוס 2

zaltsmantatiana@gmail.com

ד"ר מקסים ברשדסקי מתמטיקה אלגברה ליניארית
קלקולוס 1
קלקולוס 2
maximb@sapir.ac.il

ד"ר נינה ביימל

בסיסי נתונים

מבוא למערכות מידע
שימושי מיקרו מחשב

ninab@mail.sapir.ac.il

מר פרי כהנים

תכנות ומערכות מידע

מבוא למערכות מידע
שימושי מיקרו מחשב
HTML ובסיסי נתונים ברשת

fery@mail.sapir.ac.il

מר מוראד דקה

תכנות ומערכות מידע

מבוא למערכות מידע
HTML ובסיסי נתונים ברשת

moradd@gmail.com

מר רפאל חרזי

תכנות ומערכות מידע

מבוא למערכות מידע
שימושי מיקרו מחשב

hraffi@013.net

מר אלברט ירמיהו

מערכות תפעול וייצור חקר ביצועים
מודלים של מלאי
תכנון ופיקוח על הייצור
סימולציה
yirmiyai@post.bgu.ac.il
ד"ר רן בן מלכה כלכלה סביבתית

מבוא לכלכלה - מיקרו
מבוא לכלכלה - מאקרו
מבוא להסתברות

ranben@post.bgu.ac.il
רו"ח איאד אחמד חשבונאות יסודות החשבונאות

eyaid1@netvision.net.il

רו"ח יורם חדד חשבונאות יסודות החשבונאות yoranha@bgu.ac.il
עו"ד משה דנוך משפט עבודה משפט ואתיקה עסקית moshe@mdlaw.co.il
ד"ר וילי אברהם שיווק בינלאומי והתנהגות צרכנים

יסודות השיווק
אנגלית עסקית

Abraham.villy@gmail.com
ד"ר לליב כהן ישראלי ייעוץ ארגוני

התנהגות ארגונית
תקשורת בינאישית ועסקית
יסודות השיווק

lalivc@netvision.co.il

מר שוקי שטיינברג ניהול התפעול, שינוע והפצה

מבוא ללוגיסטיקה
מודלים של לוגיסטיקה ימית ואווירית
מודלים של תחבורה יבשתית

shuki.steinberg@gmail.com
מר שמעון פרי שינוע והפצה

מודלים של לוגיסטיקה ימית ואווירית
מודלים של תחבורה יבשתית

Shimon.peri@icl-group.com
מר מנחם אלינר רכש והפצה ניהול רכש והפצה Eliner@mail.sapir.ac.il
ד"ר אלי שמש     eli@mail.sapir.ac.il
פרופ' חיים שניידרמן     shnaidh@mail.sapir.ac.il
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 6 =