הינך נמצא כאן

פתיחת מסכי ייעוץ - סמסטר קיץ תשע"ז

מחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום קורסים תאריך סיום רישום/ביטול קורסים
אמנויות הקול והמסך א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
אמנויות הקול והמסך ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
אמנויות הקול והמסך ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
אמנויות הקול והמסך ד 2 יולי 2017 30 יולי 2017
ב.א בלימודים רב תחומיים א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
ב.א בלימודים רב תחומיים ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
ב.א בלימודים רב תחומיים ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
הנדסה שנה א' א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
כימיה ומדעי החיים א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
כלכלה וחשבונאות א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
כלכלה וחשבונאות ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
כלכלה וחשבונאות ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
כלכלה וחשבונאות ד 2 יולי 2017 30 יולי 2017
כלכלה יישומית וניהול א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
כלכלה יישומית וניהול ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
כלכלה יישומית וניהול ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
לוגיסטיקה א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
לוגיסטיקה ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
לוגיסטיקה ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
מדעי המחשב א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
מדעי המחשב ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
מדעי המחשב ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
מינהל ומדיניות ציבורית א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
מינהל ומדיניות ציבורית ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
מינהל ומדיניות ציבורית ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
משפטים א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
משפטים ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
משפטים ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
משפטים ד 2 יולי 2017 30 יולי 2017
ניהול המשאב האנושי א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
ניהול המשאב האנושי ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
ניהול המשאב האנושי ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
ניהול תעשייתי א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
ניהול תעשייתי ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
ניהול תעשייתי ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
עבודה סוציאלית א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
עבודה סוציאלית ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
עבודה סוציאלית ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
שיווק טכנולוגי א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
שיווק טכנולוגי ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
שיווק טכנולוגי ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
תקשורת א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
תקשורת ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
תקשורת ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
תרבות - יצירה והפקה א 5 יולי 2017 30 יולי 2017
תרבות - יצירה והפקה ב 3 יולי 2017 30 יולי 2017
תרבות - יצירה והפקה ג 2 יולי 2017 30 יולי 2017
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
13 + 7 =
הרשמה לפרויקטים של היחידה למעורבות חברתית
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים