פרוייקט גמר במחלקה לכלכלה יישומית וניהול

במהלך שנת הלימודים השלישית נדרש כל סטודנט לבצע פרויקט גמר, כחלק מההיבט היישומי של התואר בכלכלה. הפרויקט יאפשר לתלמידים להכיר את עבודתו של הכלכלן בעולם שמחוץ לאקדמיה. במסגרת הפרויקט על התלמיד לבצע עבודת מחקר הקשורה עם גוף כלכלי (פירמה עסקית, מפעל תעשייתי, גוף שלטוני, מלכ'ר ועוד) או לסוגיה כלכלית ספציפית. הסטודנט יונחה ע'י חבר סגל של המחלקה.

ליווי הפרוייקט
חלק מעבודות הגמר יהיו באמצעות פרויקט במפעל או בחברה ספציפית במטרה לפתור סוגיה כלכלית ספציפית. חלק אחר יהיה באמצעות סמינר גמר, בו הסטודנטים יידרשו להתמקד בסוגיה כלכלית ספציפית, העשויה לנגוע בחברות שונות או במפעלים שונים. ביצוע הפרויקט או הסמינר יתנהל בכיתות בהנחית חבר הסגל של המחלקה. במקרה של פרויקט במפעל או בחברה, הסטודנטים ילוו גם על-ידי נציג של אותו גוף במקביל לליווי של המנחה במחלקה.

מטרות הפרויקט
תהליך הכנת פרויקט או סמינר הגמר בשלביו האחרונים של התואר הראשון, הליווי האקדמי לפרויקט והליווי המקצועי בשטח, מבקשים להעניק לבוגר מעבר יותר חלק ורציף מהאקדמיה לשוק העבודה. עבודת הגמר תאפשר לתלמידים להכיר על קצה המזלג את עבודתו של הכלכלן בעולם שמחוץ לאקדמיה, הדרישות בפניהן הוא עומד והדרך לביצוען. בסיום הלימודים יוצא הבוגר אל שוק העבודה כאשר באמתחתו ניסיון מעשי והכרות ממקור ראשון עם הצפוי לו בהמשך עבודתו ככלכלן וכמנהל.
מטרתם של האקדמיה ושל הארגונים שישתתפו בפרויקטים היא לחזק את הקשר שבין האקדמיה לקהילה ולקהילה העסקית, לאפשר לארגונים השונים להכיר את בוגרינו ואת כישוריהם.

תחומי המחקר
עבודת המחקר יכולה להיות בכל תחום בעל היבט כלכלי, בו לגוף המזמין יש עניין. להלן מספר דוגמאות אפשריות:

  • בדיקת כדאיות של פרויקט חדש / קיים (העומד בפני שינויים) ובקרה של פרויקטים קיימים. בתחום זה יש מקום לעבודות מגוונות, כגון: חקר שווקים, תמחור המוצר, מימון הפרויקט, העתקת מיקום, היבטי מס ועוד.
  • בעיה מתחום המימון של הפירמה, כמו תזרים המזומנים, הגנות בפני סיכוני סחר חוץ, וכיוב'.
  • עבודות בתחום התמחיר, תקציב ומערכות המידע הכלכלי של הפירמה.
  • סוגיות מרכזיות העומדות בראש סדר היום הציבורי בתחום הכלכלי והחברתי, כגון בעיית הפערים הכלכליים, מדיניות הפיתוח הטכנולוגי והחדשנות, מעורבות הממשלה בכלכלה, מדיניות עידוד השקעות הון, וכד'.
  • השפעות חיצוניות של פרויקטים (בעיקר רלוונטי לעבודות במסגרת גופי שלטון).
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 10 =