תכנית הלימודים המלאה לתואר במחלקה לכלכלה וחשבונאות

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 0 =