ועדת אתיקה

החל מראשית חודש ינואר 2011 פועלת במכללה ועדת אתיקה. ועדה זו מתפקידה לעסוק במכלול ההיבטים האתיים הקשורים בהתנהלות שלנו כמוסד אקדמי. בסמכות הוועדה לדון בפניות של חברי סגל הקשורות למערכות היחסים האקדמיות עם עמיתיהם ושל סטודנטים עם מרציהם. ועדת האתיקה תנסח גם את התקנון האתי של המוסד. 

חברי ועדת האתיקה

  1. פרופ' דוד קרצמר, יו"ר
  2. ד"ר יותם בנזימן, חבר
  3. מירב משה, מרצה בכירה לעבודה סוציאלית, מנהל ומדיניות ציבורית
  4. גב' יהודית מורג, חברה
  5. נציג ארגון הסגל האקדמי, חבר/ה