תנאי קבלה למדעים שנה א'

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

  • זכאות לתעודת בגרות מלאה
  • 4 יח"ל באנגלית בציון 56 ומעלה
  • 5 יח"ל במתמטיקה בציון 70 ומעלה או קורס מבוא למתמטיקה בסמסטר קיץ, לפני תחילת הלימודים, וסיומו בציון 70 ומעלה
    * קורס המבוא מומלץ לכלל המתקבלים כקורס רענון לקראת הלימודים
     
  • ציון מבחן פסיכומטרי 550 ומעלה
  • ציון מבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנה"ל

* מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה יוכלו לפנות לוועדת חריגים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
14 + 6 =