לוח שנה הנדסאים


לוח השנה האקדמי - קובץ PDF להדפסה

 

לוח שנה לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019

פתיחת שנת הלימודים תשע"ט יום א' י"ב בחשון תשע"ט 21/10/2018
בחירות לרשויות המוניציפליות - שבתון יום ג' כ"א בחשון תשע"ט 30/10/2018
סיום סמסטר סתיו יום ו' ה' בשבט תשע"ט 11/01/2019
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א' ז' בשבט תשע"ט 13/01/2019
פתיחת סמסטר אביב יום א' י"ב באדר א' תשע"ט 17/02/2019
חופשת תענית אסתר יום ד' י"ג באדר ב' תשע"ט 20/03/2019
חופשת פורים מיום ה' ועד  כולל יום ו' מ-י"ד באדר ב' תשע"ט ועד כולל ט"ו באדר ב' תשע"ט 21-22/03/2019
חופשת פסח מיום א' ועד כולל יום ו' מ-ט' בניסן תשע"ט ועד כולל כ"א בניסן תשע"ט 14-26/04/2019
ערב יום השואה יום ה' כ"ז באדר ב' תשע"ט
(לימודים יסתיימו ב-19:15)
01/05/2019
חופשת יום הזכרון לחללי צה"ל מיום ג' ועד כולל יום ד' ב' באייר תשע"ט  ועד כולל ג' באייר תשע"ט 07/05/2019
08/05/2019
חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר תשע"ט 09/05/2019
סיום סמסטר אביב יום ו' ד' בסיון תשע"ט 07/06/2019
חופשת חג השבועות מיום א' ועד כולל יום ב' מ-ו' בסיון תשע"ט ועד כולל ז' בסיון תשע"ט 09-10/06/2019
תחילת בחינות סמסטר אביב יום ג' ח' בסיון תשע"ט 11/06/2019
חופשת ט' באב יום א' י' באב תשע"ט 11/08/2019
חופשת ראש השנה מיום א' ועד כולל יום ג' מ-כ"ט באלול תשע"ט ועד כולל ב' בתשרי תש"פ 29/09-01/10/2019
חופשת יום הכיפורים מיום ג' ועד כולל יום ד' ט' בתשרי תש"פ ועד כולל י' בתשרי תש"פ 08-09/10/2019
חופשת סוכות מיום א' ועד כולל יום ב' מ-י"ד בתשרי תש"פ וע כולל כ"ב בתשרי תש"פ 13-21/10/2019
פתיחת שנת הלימודים תש"פ יום א' כ"ח בתשרי תש"פ 27/10/2019

הערות:

  • ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה - הלימודים יסתיימו בשעה 19:15
  • חופשת יום הסטודנט – מתקיימת בדרך כלל במהלך חודש מאי / יוני, ובהתאם להנחיות המכללה ולפרסום אגודת הסטודנטים (בד"כ מיום ג' אחר הצהריים ועד יום ד' כולל).
  • תחילת בחינות חיצוניות מה"ט מועד א' אביב - 01/02/2019
  • תחילת בחינות חיצוניות מה"ט - מועד א' קיץ - 01/07/2019

המרכז הטכנולוגי שומר לעצמו את הזכות לשנות לוח זמנים זה על פי שיקול דעתו


לוח שנה לשנת הלימודים תש"ף 2019-2020

פתיחת שנת הלימודים תש"ף יום א' כ"ח בחשון תש"ף 27/10/2019
סיום סמסטר סתיו יום ו' כ' בטבת תש"ף 17/01/2020
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א' כ"ב בטבת תש"ף 19/01/2020
פתיחת סמסטר אביב יום ב' כ"ט בשבט תש"ף 24/02/2020
חופשת תענית אסתר יום ב' י"ג באדר תש"ף 09/03/2020
חופשת פורים יום ג' י"ד באדר תש"ף 10/03/2020
חופשת פסח מיום ה'
ועד כולל יום ד'
ח' בניסן תש"ף
ועד כולל כ"א בניסן תש"ף
02/04/2020
15/05/2020
ערב יום השואה יום ב' כ"ו בניסן תש"ף
(לימודים יסתיימו ב-19:15)
20/04/2020
יום הזכרון לחללי צה"ל מיום ב'
ועד כולל יום ג'
ג' באייר תש"ף
ועד כולל ד' באייר תש"ף
27/04/2020 (משעה 18:00)
28/04/2019
חופשת יום העצמאות יום ד' ה' באייר תש"ף 29/04/2019
חופשת חג השבועות מיום ה'
ועד כולל יום ו'
ה' בסיון תש"ף
ועד כולל ו' בסיון תש"ף
28/05/2020
29/05/2020
סיום סמסטר אביב יום ו' כ' בסיון תש"ף 12/06/2020
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' כ"ב בסיון תש"ף 14/06/2020
חופשת ט' באב יום ה' ט' באב תש"ף 30/07/2020
חופשת ראש השנה מיום ו'
ועד כולל יום א'
כ"ט באלול תש"ף
ועד כולל ב' בתשרי תשפ"א
18/09/2020
20/09/2020
חופשת יום הכיפורים מיום א'
ועד כולל יום ב'
ט' בתשרי תשפ"א
ועד כולל י' בתשרי תשפ"א
27/09/2020
28/09/2020
חופשת סוכות מיום ו'
ועד כולל יום ו'
י"ד בתשרי תשפ"א
ועד כולל כ"א בתשרי תשפ"א
02/10/2020
09/10/2020
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א יום א' ז' בחשון תשפ"א 25/10/2020

הערות:

  • ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה - הלימודים יסתיימו בשעה 19:15
  • חופשת יום הסטודנט – מתקיימת בדרך כלל במהלך חודש מאי / יוני, ובהתאם להנחיות המכללה ולפרסום אגודת הסטודנטים (בד"כ מיום ג' אחר הצהריים ועד יום ד' כולל).
  • תחילת בחינות חיצוניות מה"ט מועד א' אביב - 01/02/2020
  • תחילת בחינות חיצוניות מה"ט - מועד א' קיץ - 01/07/2020

המרכז הטכנולוגי שומר לעצמו את הזכות לשנות לוח זמנים זה על פי שיקול דעתו

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 4 =