תנאי מעבר לתלמידי הנדסה שנה א' ממכללת ספיר לאוניברסיטת תל אביב

תלמידים שהגיעו להישגים גבוהים יוכלו להמשיך את לימודיהם באוניברסיטת תל אביב אם האוניברסיטה תמצא כי הם מתאימים לכך. למידע נוסף יש לפנות לראש התכנית.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 2 =