תנאי מעבר לתלמידי הנדסה שנה א' ממכללת ספיר לטכניון

תלמידים שהגיעו להישגים גבוהים יוכלו להמשיך את לימודיהם בטכניון אם הטכניון ימצא כי הם מתאימים לכך. למידע נוסף יש לפנות לראש התכנית.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 0 =