קורס מנהלי עבודה בבנין

תמונה: שולחן שרטוט עםתרשימי בנייה, קובע של מנהל עבודה ומחוגה
מנהלי עבודה בבנין

תיאור הקורס ומטרותיו

חוק התכנון והבניה דורש כי בכל אתר בנייה יהיה נוכח מנהל עבודה מוסמך – כתוצאה מכך הביקוש למנהלי עבודה בבנין עולה.
בפועל "קבלנים מציעים למנהלי עבודה שכר גבוה אך חסרה היום שכבה שלמה של מנהלי ביניין בענף. לטענת התאחדות בוני הארץ, המאגדת את הקבלנים, חסרים 3,500–5,000 מנהלי עבודה באתרי בנייה בישראל..." משכורות התחלתיות נעות בין 12,000-15,000 ₪ https://www.themarker.com/career/1.2520971
הקורס יכשיר את תלמידיו לבחינות הגמר הפנימיות והחיצוניות של משרד העבודה והרווחה

דרישות כניסה

 1. בוגר 10 ש"ל או מבחן ידע בהבעה והבנה ובמתימטיקה ברמה זהה
 2. אישור מקבלן שהמועמד עומד בדרישת הן לגבי פרק זמן העבודה והן לגבי ההתנסות המעשית.

אחת מהאפשרויות שלהלן:

א.שנה וחצי מלאים (18 חודשים) של התנסות מעשית בתחום ניהול עבודה כולל התנסות בתחום השלד בחברה קבלנית ג' 1 ומעלה בפרויקט שהיקפו לפחות 1000 מ"ר.
או
ב. שנה מלאה (12 חודשים) של התנסות מעשית בתחום ניהול עבודה כולל התנסות בתחום השלד בחברה קבלנית ג'3 ומעלה בפרויקט שהיקפו לפחות 2500 מ"ר.

*בהתאמה לסעיף 2 שלעיל, הצהרה של הקבלן כי המועמד ביצע במשך שנה שלמה או שנה וחצי התנסות בה ביצע רשימת משימות מוגדרות, שיפרסם האגף להכשרה מקצועית.

 1. וועדת קבלה הכוללת: ריאיון ובחינת יידע (מתואמת עם נציגי הקבלנים/התאחדות בוני הארץ) בנוגע ליכולותיו בתחום ניהול עבודה, עבודות שלד ובטיחות.

דרישות הקורס

נוכחות של 85%
עמידה בבחינות גמר במהלך הקורס

 1. בחינות גמר חיצוניות
 • תורת המקצוע ציון עובר - 70 . (התלמידים יידרשו לעיין בתכנית אדריכלית, תכנית יסודות ותכנית קונסטרוקציות ולענות על שאלות הקשורות למהות המקצוע)
 • תורת הבניה, חומרי בניין ויציבות מבנים (תכלול גם עמידות מבנים ורעידות אדמה) ציון – עובר 70 .
 • בטיחות למנהלי עבודה ציון עובר - 70 .
 1. בחינות גמר פנימיות בכל שאר המקצועות הנ"ל (באישור הפיקוח).
 • לבחינות יוכל לגשת רק תלמיד שסיים את לימודי עבודה בגובה" במסגרת הקורס / במוסד הכשרה אחר שקיבל היתר לכך ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ויציג תעודת הסמכה המעידה על כך.
 • תעודת הסמכה - תעודת השתלמות עוזר למנהל עבודה בבניין.
 1. בחינת גמר לאחר 9 חודשי עבודה מעשית – סטאז' 
 • בחינה בעל פה בפני וועדת בוחנים הכוללת נציגי קבלן/ חברה, פקוח מקצועי ויחידת הבחינות של האגף )בה יידרש התלמיד לענות על שאלות הבוחנים המתייחסות לקריאת תכנית אדריכלית והפגנת ידע בחומר הנלמד בכל נושאי הקורס ציון עובר – 70
 • תעודת הסמכה - תעודת גמר "מנהל עבודה בבניין".

מתכונת לימוד*

היקף לימודים: 560 שעות לימוד אקדמיות, 112 מפגשים..
ימי לימוד בשבוע: יום ב'+ ד'+ו'
שעות הלימוד:  ימים ב+ ד 16:45-21:00, ימי ו' 8:30-12:45 (5 שעות לימוד אקדמיות)
מועד פתיחה: 13/05/2019 (קישור לתהליך הרשמה)
מועד סיום משוער:  15/03/2020(בהתאם למועד בחינה שיפורסם)

נושאי הלימוד

א. מקצועות תשתית
1. טופוגרפיה ומדידות

ב. תורת המקצוע (ליבה)
2. חומרי בניין
3. בטון
4. כלים וציוד בנייה
5. תורת הבנייה ויציבות מבנים
6. קריאת תכניות
7. חישוב כמויות
8. הכרת תקנים והליכי עבודה
9. ארגון האתר וניהול הביצוע
10. מלאכת הבנייה
11. ניהול עובדים ודיני עבודה
12. סיורים לימודיים טופוגרפיה ומדידות

מקצועות תומכים
13. בטיחות ועזרה ראשונה
14. תחשיב, תמחיר
15. עבודה בגובה

ד. כישורי עבודה
16. יישומי מחשב

אנשי קשר

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה 
077-9802802 שלוחה 2
infost@sapir.ac.il

מזכירות כללית
077-9802353

רכזת הקורס
הגב' רומינה יצקייר- הוכברג
rominay@sapir.ac.il

פקס
077-9802353

מותנה באישור פיקוח מקצועי של האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה 
בתהליכי הכרה לסבסוד הקורס מטעם לשכת העבודה והרווחה.