פיתוח קהילתי וניהול

קורס ניהול ופיתוח קהילתי במכללת ספיר
הכשרת מנהלים בקהילה ופיתוח מנהיגות במרחב הכפרי
בחסות: שותפים לפיתוח התכנית
המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב ההסתדרות הציונית העולמית, החטיבה להתיישבות מעברים - מרכז תעסוקה למגזר הכפרי
המשרד לפיתוח הנגב והגליל לוגו הרשות לפיתוח הנגב החטיבה להתיישבות, ההסתדרות הציונית העולמית מעברים, מרכז תעסוקה למגזר הכפרימעברים, מרכז תעסוקה למגזר הכפרי

תיאור הקורס

על מנהל הקהילה מונחת אחריות רבה לפיתוח המערכת הקהילתית בהיבטים ותחומים רבים ויש לו השפעה רחבה ומשמעותית על חברי הקהילה והיישוב.
מיפוי תחומי העיסוק, התפקידים והאתגרים של מנהלי קהילות, מראה כי ישנם מאפיינים משותפים לניהול בקהילה במגזר הכפרי המבחינים אותם ממנהלים במגזרים אחרים.
על אף שחלק מהמשימות ומתהליכי העבודה דומים לתפקידי ניהול אחרים במגזרים ציבוריים או עסקיים, במציאות של ניהול קהילה במגזר הכפרי מגולמים מרכיבים ייחודים ושונים.
ניהול בקהילה הוא אשכול של תחומי תוכן המשלב ידע ומיומנות של מנהל וגישה והבנה מהי קהילה וקהילתיות. מנהל בקהילה נדרש לכישורי ניהול כמו ביצוע מיטבי של משימות והשגת תוצאות, לצד כישורי מנהיגות כמו גיוס ורתימה של קהילה לאור חזון ויעוד, כל זאת בסביבה ארגונית ומגזרית ייחודית.
המציאות הייחודית בה פועלים מנהלי קהילה במגזר הכפרי כוללת ניהול משתף ודמוקרטי, הפעלת צוותים ופעילויות מבוססות מתנדבים, תהליכי שינוי והתאמה במרכיבים רבים, בעלי עניין רבים המחייבים ניהול שותפויות, גישור, קשיי מדידה והערכה, זיהוי פערים ואבחון צרכים בקהילה ועוד.
החזון והמטרות האסטרטגיות של ארגונים קהילתיים שונים מהותית מארגונים במגזרים אחרים, שוני הנובע הן מתפיסות העולם והמטרות החברתיות שמניעות קהילות, הן מהמבנה המשפטי ארגוני ציבורי שלהן והן ממאפיינים שקשורים במשאב וההון האנושי בקהילות.

לאור ההבנה והמודעות לייחודיות שבניהול קהילות במגזר הכפרי, נבנה קורס זה לפיתוח מנהלים בקהילות במגזר הכפרי, הכשרה שמטרתה לפתח מודעות, תפיסה וכלים יישומיים לקידום מנהלי קהילות ופיתוח עתודה ניהולית.
על בסיס תהליך של אבחון וניתוח מרכיבי תפקיד מנהלי קהילה במגזר הכפרי, אופיינו תחומי ליבה, משימות מרכזיות, ממשקים וזיקות ומופו שישה תחומי תוכן עיקריים שגובשו לאשכולות לימוד המרכיבות את סילבוס הקורס.

קהל היעד ותנאי קבלה

מנהלי קהילה, מזכירי ישובים, ראשי וחברי וועדים מקומיים ומזכירויות, רכזי צמיחה דמוגרפית, רכזי משאבי אנוש, עתודה ניהולית, פעילים חברתיים, מנהלים במגזר השלישי ובמועצות אזוריות, סטודנטים שנה ב' ו ג' הלומדים B.A במנהל ומדיניות ציבורית הרואים עצמם משתלבים בניהול חברתי/קהילתי.
הקורס מוכר ב-4 נק"ז לתואר ראשון במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית.
המועמדים יגישו מועמדתם ללימודים באמצעות טופס רישום וקורות חיים ואלה יוזמנו לועדת קבלה אשר תנוהל על ידי מנהלי התוכנית. המכללה תאשר קבלת מועמדים על פי המלצות ועדת הקבלה.

מקום הלימודים

המכללה האקדמית ספיר

מתכונת לימודים*

120 שעות אקדמיות (24 מפגשים )
יום לימוד: יום ד'
שעות לימוד 15:00- 19:15 (5 שעות אקדמיות)
תאריך פתיחה: 04/03/2020(קישור לתהליך הרשמה)
תאריך סיום משוער: 06/01/2021

נושאי הלימוד בקורס פיתוח וניהול קהילתי*

מתוך הבנה, שניהול בקהילה מחייב ראיה מערכתית, רב תחומית, ידע ייחודי ויכולות מגוונות, התוכנית מתבססת על 6 אשכולות לימוד. כל אשכול מהווה בסיס תשתיתי לעבודת מנהל קהילה, המאפשר להרחיב את רפרטואר הכלים והידע הדרוש כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרי ניהול קהילה במרחב הכפרי.

  • אשכול מבוא לניהול ומנהיגות
  • אשכול קהילה, קהילתיות ובינוי קהילתי
  • אשכול צמיחה דמוגראפית – קליטה והרחבה
  • אשכול המבנה הארגוני והבסיס המשפטי של הישוב
  • אשכול תכנון וניהול תקציב
  • אשכול גישור קהילתי

*יתכנו שינויים קלים במתכונת הלימודים, נושאי הלימוד וסגל ההוראה

אנשי קשר

ייעוץ אקדמי, פרופ' ארז צפדיה

ניהול תוכן, מר חגי בראודה

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה
077-9802802 שלוחה 3
infost@sapir.ac.il

מזכירות כללית
077-9802353

רכזת הקורס
הגב' אביב דוידיאן
avivd@sapir.ac.il

פקס
077-9802343