סוג ההסמכה
משך המסלול
לו"ז שבועי
נקודות זכות
שכר לימוד אוניברסיטאי

התכנית הדו חוגית תכשיר סטודנטים במקצועות מדעי המחשב ובנוסף בניהול ושיווק היי-טק, על מנת להקנות להם ידע מעמיק והבנה רחבה בפיתוח מוצרים ופתרונות טכנולוגיים חדשניים, בשווקים מקומיים ובינלאומיים.
הלימודים מתאימים לסטודנטים שמתעניינים במדעי המחשב אבל רוצים להבין גם את הצד העסקי בתחום. הלימודים מתאימים לסטודנטים שמעוניינים לעבוד בתעשיית התוכנה ולשלב בעבודתם גם אספקטים הנוגעים

לניהול מוצר תוכנה מהפן העסקי והשיווקי בכל הקשור בייזום פיתוח ושיווק מוצר תוכנה.  
הלימודים כוללים את כל לימודי הליבה של מדעי המחשב והמתמטיקה הקיימים בתכנית החד-חוגית, קורסי יסוד בשיווק וכלכלה, וכן קורסים העוסקים בניהול פרויקטים מוצרים ומו"פ וגם תקשורת שיווקית.

על מנת להשלים תואר בתכנית הדו-חוגית, יצברו בסטודנטים 128 נקודות זכות משתי המחלקות, לפי החלוקה הבאה:

80 נק"ז במדעי המחשב

הקורסים כוללים את כל לימודי הליבה של מדעי המחשב ומתמטיקה, הקיימים במחלקה למדעי המחשב, וזאת על מנת להבטיח שבוגר התכנית יקבל הכשרה בסיסית רחבה החיונית למפתחי תוכנה.

בשנה הראשונה הדגש הוא על מקצועות הליבה במתמטיקה וקורסים בסיסיים בתכנות.
בשנה השנייה יתמקדו הקורסים בתאוריה הקשורה בתכנות כמו: מבני נתונים ותכנון אלגוריתמים ובהיבטים פרקטיים לדוגמת: תכנות מערכות, ארכיטקטורה תכנון ותכנות אינטרנט.
בשנה השלישית ילמדו קורסים תיאורטים, בינהם: מבוא למודלים של חישוב ומבוא לסיבוכיות וחישוביות, בנוסף לקורסים הפרקטיים כמו מערכות הפעלה ובסיסי נתונים. כמו כן יתנסו הסטודנטים במסגרת פרויקט שנתי בתהליך פיתוח תכנה על כל שלביו.

48 נק"ז בשיווק טכנולוגי

פרויקט הסיום של התכנית הדו-חוגית יהיה אתגר המשלב מוצר תוכנה שיבחן, לא רק על פי איכות ורמת הקוד הכתוב, אלא הבנה עמוקה במתודולוגיות חקר שווקים, ניהול מחקר ופיתוח משלב הרעיון ועד למכירות, בחירת ופילוח שווקי המטרה בעולם, בניית מערכת אקולוגית של מיתוג ותמחור פתרונות ושירותים סביב מוצר התוכנה ועוד. בפרויקט זה יושם דגש על יישום הידע שרכשו התלמידים בשתי המחלקות ותהיה הנחיה משותפת של מרצים משתי המחלקות.

מבנה הלימודים בחלוקה לשנות הלימוד

שנה א' - קורסי חובה - 40 נק"ז
שנה ב' - קורסי חובה - 41 נק"ז, קורס בחירה - 3 נק"ז
שנה ג' - קורסי חובה - 32 נק"ז, קורסי בחירה - 12 נק"ז
סה"כ - 128 נק"ז

קורסי חובה במדעי המחשב - סמסטר א'
שם הקורס נק"ז
מבוא למדעי המחשב 5
אלגברה לינארית 1 4
לוגיקה ותורת הקבוצות 3
קורסי חובה בשחןןק טכנולוגי - סמסטר א'
שם הקורס נק"ז
יסודות השיווק 3
מבוא למערכות מידע 4
קורסי חובה במדעי המחשב - סמסטר ב'
שם הקורס נק"ז
מבוא לתכנות מונחה עצמים 4
מבוא להסתברות 3
חדו"א 1 4
מתמטיקה דיסקרטית 4
קורסי חובה בשיווק טכנולוגי - סמסטר ב'
שם הקורס נק"ז
שיווק בינלאומי 3
מבוא לכלכלה 3
קורסי חובה במדעי המחשב - סמסטר א'
שם הקורס נק"ז
תכנות מערכות 4
ארכיטקטורה - ארגון המחשב 4
מבני נתונים 4
חדו"א 2 4
קורסי חובה בשיווק טכנולוגי - סמסטר א'
שם הקורס נק"ז
טכנולוגיות המידע בארגונים גדולים 3
חקר שווקים 3
קורסי חובה במדעי המחשב - סמסטר ב'
שם הקורס נק"ז
תכנון אלגוריתמית 3
תכנות וניהול אינטרנט 3
קורסי חובה בשיווק טכנולוגי - סמסטר ב'
שם הקורס נק"ז
יסודות החשבונאות 3
ניהול פרויקטים 3
ניהול מו"פ וניהול מוצרים 3
ניהול ידע ומודיעין עסקי 3
קורס בחירה 3
קורסי חובה במדעי המחשב - סמסטר א'
שם הקורס נק"ז
פרויקט גמר א' 3
מבוא למודלים של חישוב 4
מערכות הפעלה 5
מערכות בסיסי נתונים 4
קורסי חובה בשיווק טכנולוגי - סמסטר א'
שם הקורס נק"ז
יזמות טכנולוגית 3
טכנולוגית רשת למטרות שיווקיות 3
קורסי חובה במדעי המחשב - סמסטר ב'
שם הקורס נק"ז
פרויקט גמר ב' 3
מבוא לסיבוכיות וחישוביות 4
קורסי חובה בשיווק טכנולוגי - סמסטר ב'
שם הקורס נק"ז
תקשורת שיווקית 3
קורסי בחירה
שם הקורס נק"ז
2 קטרסי בחירה במדעי המחשב 6
2 קטרסי בחירה בשיווק טכנולוגי 6

תקנון זה הנו הרחבה לתקנון הלימודים העדכני של המכללה האקדמית ספיר וחל על תלמידי התכנית הדו-חוגית למדעי המחשב ושיווק טכנולוגי.
תאריך עדכון אחרון: 15.06.2017

כללי

התכנית הדו-חוגית למדעי המחשב ושיווק טכנולוגי פועלת על פי תקנון הלימודים האקדמי של מכללת ספיר.
חובות הסטודנט/ית מוגדרות על פי השנתון של השנה בה התחיל/ה את לימודיו/ה. עם זאת, תכנית הלימודים המחייבת ניתנת לשינוי על-ידי המחלקה, בכפוף להחלטות ועדת ההוראה המחלקתית.
בנוסף לדרישות המחלקה חייב/ת כל סטודנט/ית להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ב'.
משך הלימודים
משך הלימודים לקראת התואר הראשון הוא שלוש שנים. כל הארכה במשך הלימודים היא באחריות הסטודנט/ית.

ערעור על ציון בחינה

 1. ערעור על ציון בחינה יוגש באמצעות מערכת הערעורים בלבד באופן אנונימי.
 2. בבירור הערעור, רשאי המרצה לבדוק מחדש את כל הבחינה, לרבות סעיפים שלא נדונו בערעור.
 3. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, יהיה ציון הבחינה ולא ניתן יהיה לערער עליו שנית.

הגשת מטלות הקורס

 1. בקורסים שבהם ניתנות מטלות הגשה ,רשאי המרצה להגדיר בסילבוס את מדיניות הפחתת ציון בגין איחור בהגשה.
 2. לא תתקבל הגשה של מטלה לאחר שנבדקו והוחזרו העבודות לתלמידים.
 3. אין האמור לעיל מתייחס לסטודנטים, אשר בקשו אשור דחייה מיוחד בגין סיבה מנומקת ומוכחת (כגון אשפוז, מילואים וכיו"ב).

חזרה על קורס לשם שיפור ציון

סטודנט/ית שנכשל/ה בקורס או מבקש לשפר ציון ולשם כך מבקש/ת לחזור על הקורס, יכול/ת לעשות זאת רק בשנה העוקבת לאחר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדון.

תנאי מעבר

חובת מעבר בכל קורסי שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב', כנ"ל לגבי המעבר משנה ב' לשנה ג'.

הפסקת לימודים על-ידי המחלקה

 • המחלקה רשאית להפסיק את לימודיהם של סטודנט/ית שלא עמדו בתנאי המעבר משנה לשנה על-פי כללי המחלקה.
 • המחלקה רשאית להפסיק את לימודיהם של מי שקצב לימודיהם והישגיהם נמוכים במידה ניכרת מן הנדרש.

מזכירות המחלקה

 • פניה למזכירות המחלקה תיעשה רק בשעות הקבלה הרשומות על דלתות המשרדים. לפני ההגעה למחלקה רצוי לבדוק בהודעות באתר המחלקה האם ישנם שינויים לגבי מועדי קבלת קהל.
 • הפניה המומלצת ביותר היא באמצעות המייל, בכתובת cs@sapir.ac.il.

נהלי סגירת תואר

 • השלמת  הלימודים על פי תכנית הלימודים במחלקה לפי שנת התחלת הלימודים, הן מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים והן מבחינת ציון המעבר הנדרש בכל קורס.
 • אנגלית אקדמית - קבלת פטור או מעבר בהצלחה בקורס אנגלית מתקדמים ב'.
 • קבלת ציון עובר בקורס הדרכה בספריה.
 • קבלת ציון עובר (לא פחות מ-56), בכל אחד מהקורסים הנכללים בממוצע הציונים.
 • ממוצע ציונים סופי 65 ומעלה.
 • טופס הזכאות לתואר ישלח לסטודנט/ית כ-5 שבועות מיום פתיחת טופס טיולים מקוון, בהנחה שאין עיכובים בכל הפרמטרים הנבדקים.
   

אפשרות א'

 • תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 80 ומעלה
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 56 ומעלה
 • 4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 ומעלה/ 5 יח"ל בציון 70 ומעלה / קורס "מבוא למתמטיקה" של מדעי המחשב/הנדסה בציון 70 ומעלה
 • ציון פסיכומטרי 550 ומעלה

אפשרות ב'

 • תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 95 ומעלה ללא פסיכומטרי
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 56 ומעלה
 • 4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 ומעלה / 5 יח"ל בציון 70 ומעלה / קורס "מבוא למתמטיקה" של מדעי המחשב/הנדסה בציון 70 ומעלה

אפשרות א'

 • ממוצע ציוני מכינה: 85
 • ציון בקורס המתמטיקה הנלמד במכינה: 85
 • פסיכומטרי בציון 550 ומעלה
 • קורס מבוא למתמטיקה של האקדמיה בציון 70 ומעלה

אפשרות ב'

 • ממוצע ציוני מכינה: 95
 • ציון בקורס המתמטיקה הנלמד במכינה: 85
 • קורס מבוא למתמטיקה של האקדמיה בציון 70 ומעלה

נדרשים להציג אסמכתה על סיום מכינה בממוצע 95 (מבוא למתמטיקה במכינה בציון 85 ומעלה) או לחילופין, פסיכומטרי בציון 550 ומעלה. בכל מקרה, נדרש הקורס מבוא למתמטיקה של האקדמיה בציון 70 לפחות.

לקבלת שיחת ייעוץ

השאירו פרטים ויועצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם

webform