סדר היום

9:00 - התכנסות וברכות
9:20 - הצגת פרויקטים (מושב ראשון)
10:20 - הפסקה
10:30 - הצגת פרויקטים (מושב שני)
11:30 - הדגמת הפרויקטים בעמדות
13:00- הפסקת צהרים
13:30 - הצגת פרויקטים (מושב שלישי) 
14:30 - הדגמת הפרויקטים בעמדות
15:30 - דברי סיכום וחלוקת פרסים

הוספה ליומן 2024-06-20 06:00:00 2024-06-20 13:00:00 כנס פרוייקטים המחלקה למדעי המחשב אקסלאב המכללה האקדמית ספיר (ערב) info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public