espa net israel

Save The Date

הוגנות ושילוב בעיצוב ואספקה של שירותים חברתיים

יו"ר הכנס: ליהיא להט, חלי בוזחיש-ששון, נוגה פיטובסקי-נוה

ועדה מדעית- שלומית אבני וקנין (משרד הרווחה והביטחון החברתי), נטע אחדות (אוניברסיטת בן-גוריון), רג'דה אלנאבולסי (המרכז האקדמי רופין), מירי אנדבלד (המוסד לביטוח לאומי), רנא אסעיד (האוניברסיטה העברית), חלי בוזחיש-ששון (המכללה האקדמית ספיר), אבישי בניש (האוניברסיטה העברית), ג'וני גל (האוניברסיטה העברית), רוני הולר (האוניברסיטה העברית), עידית וייס-גל (אוניברסיטת תל-אביב), שלומית וייס-דגן (אוניברסיטת בר-אילן), ניסים (נסי) כהן (אוניברסיטת חיפה), אילה כהן (המכללה האקדמית תל-חי), חנה כץ (המכללה האקדמית ספיר), עינת לביא (אוניברסיטת חיפה), ליהיא להט (המכללה האקדמית ספיר), דרורית לוי (אוניברסיטת בר-אילן), מירב משה גרודופסקי (המכללה האקדמית ספיר), חני נוימן (אוניברסיטת חיפה), ליה לוין (אוניברסיטת תל-אביב), נוגה פיטובסקי-נוה (המכללה האקדמית ספיר), נדב פרץ וייסוידובסקי (המכללה האקדמית אשקלון), ורדה סוסקולני (אוניברסיטת בר-אילן), מיכל קורא (אוניברסיטת חיפה), ניצה קסיר (המוסד לביטוח לאומי), מיכל קרומר-נבו (אוניברסיטת בן-גוריון), תהילה רפאלי (אוניברסיטת בן-גוריון), נועם תרשיש (אוניברסיטת חיפה).

פרטים נוספים בהמשך

לשאלות ניתן לפנות במייל: espanet2024@gmail.com

הוספה ליומן 2024-02-15 09:00:00 2024-02-15 16:00:00 הכנס השנתי ה-14 של ESPAnet ישראל בית הספר לעבודה סוציאלית והמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית המכללה האקדמית ספיר המכללה האקדמית ספיר (ערב) info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public