"היענות חריגה" כשוחד: חריגה שאסור למשפט הפלילי להיענות לה

ד"ר רפאל ביטון

המאמר בוחן את תיזת התביעה ב-"תיק 4000", לפיה היענות חריגה לדרישות ביחס לסיקור תקשורתי יכולה לשמש מתת במסגרת עבירת השוחד. בבחינה מקיפה של הדוקטרינה והתיאוריה הפלילית הרלבנטית, המאמר מגיע למסקנה כי תיזת התביעה סותרת את עקרונות היסוד של משפט פלילי מודרני. בנוסף, המאמר יראה כי יישומה של תיזת ה"היענות החריגה" דורש כלים אמפיריים שאין בידם של התביעה או בית המשפט וכי אישום על פי תיזה זו חשוף להטיות בחירה (Selection bias) ומיסגוּר (כגון Simpson’s paradox).

* השתתפות בסמינר סגורה לסגל בית הספר למשפטים ולמוזמנות ומוזמנים בלבד.

הוספה ליומן 2022-12-06 14:15:00 2022-12-06 15:45:00 "היענות חריגה" כשוחד סמינר בית הספר למשפטים | ד"ר רפאל ביטון חדר ישיבות הבשור, בניין 5 המכללה האקדמית ספיר (ערב) info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public