מרכזי זכויות חברתיות- מז"ח, הינו מיזם חברתי משותף של המכללה האקדמית ספיר ותושבי הנגב. מרכזי מז"ח, אשר הוקמו עד כה בשדרות, באופקים ובבאר שבע, עוסקים בהנגשת זכויות חברתיות לתושבי העיר והסביבה, תוך כדי תהליך של הכשרת התושבים במיומנויות וידע בתחומי הזכויות וההתארגנות הקהילתית. החיבור בין האקדמיה לבין התושבים יוצר שותפות ייחודית אשר מסייעת ביצירת קהילות מועצמות בעלות חוסן, אשר כבר רשמו לזכותן הצלחות והישגים רבים.

רציונל: בניית קהילה, סנגור זכויות והעצמה

בישראל מספר הולך וגדל של אנשים החיים בעוני וסובלים ממצוקות חברתיות וכלכליות כגון מצוקת דיור, חינוך, נגישות לשירותי בריאות והתמודדות עם חובות. באזור הנגב המערבי מצב זה הפך מורכב יותר, בשל התנאים הביטחוניים עמם מתמודדים תושבי האזור זה למעלה מעשור. במז"ח מתמודדים עם אתגרים אלו ע"י יצירת תהליך שינוי המתבטא בכך שיחידים וקהילות שלא היו מודעים לזכויותיהם, הופכים לדורשי זכויות, מדורשי זכויות הופכים למסנגרים עבור הקהילה, וממסנגרים הופכים למנהיגים אשר מובילים שינויים נרחבים בעירם ובאזור. במרכזי הזכויות משתלבים יחד תושבים ממגוון העדות והתרבויות מהעיר ומהאזור, בני כל המעמדות, אשר יחד בונים קהילה משתתפת. קהילה זו משפיעה על תהליכי קבלת ההחלטות והופכת לגורם אקטיבי הפועל לקידום זכויות ורווחת חיי התושבים. במסגרת תהליך זה, מתחזקות ונחשפות העוצמות הקיימות בחברי וחברות קהילות אלו.

מודל מז"ח

ארבע רמות של אי מיצוי זכויות תהליכים של העדר העצמה או הדרה מתרחשים ב-4 רמות:

  1. במישור האישי: פעמים רבות אנשים החיים בעוני, בניכור ובמצוקה אינם רואים תקווה בחייהם ואינם מסוגלים להאמין שיש אפשרות שמצבם ישתנה ושביכולתם לפתח יכולות על מנת ליצור שינוי כזה.
  2. העצמה במישור הקהילתי: פעמים רבות הקהילות מפוצלות על בסיס הבדלי דת, עדה, או השתייכות שבטית מעטים הארגונים הקהילתיים שהינם פתוחים לכולם ושואפים לייצג את כל חברי הקהילה. בנוסף, פעמים רבות מנהיגות הקהילה מחוברת לכוחות פוליטיים ולמניעים של אינטרסים אישיים. העצמה במישור הקהילתי מייצרת מצב בו חברי הקהילה עובדים יחד כדי להגיע לשינוי הרצוי ומפתחים בתוכם אמון הדדי ומיומנויות הדרושות ליצירת השינוי. כדי שיווצר מצב כזה גישת העבודה צריכה להיות מכלילה והוליסטית.
  3. התייחסות המוסדות והשירותים החברתיים: חברי הקהילה זקוקים לקשר עם המוסדות ועם השירותים החברתיים, אולם פעמים רבות אינם זוכים ליחס של כבוד ודאגה מצד אותם מוסדות ושירותים. הדבר מתבטא בקושי בנגישות אל המוסדות, בקריטריונים הנקבעים על ידם, שפעמים רבות אינם צודקים, ובהגבלת השירותים הניתנים לאנשים במצוקה – במיוחד בזמנים קשים, כשהנזקקות גדולה. מתוך נקודת מבט של העצמה, מרכזי מז"ח פועלים על מנת לפתוח את השיח עם אותם מוסדות ושירותים, להעלות בפניהם רעיונות חדשים ולבנות יחסים הדדיים יותר ביניהם ובין חברי הקהילה.
  4. ברמת המדיניות והעשייה הפוליטית: חיזוק המעורבות של הקהילות וחבריהן ברמת המדיניות והעשייה הפוליטית, במטרה להשפיע ברמה הפוליטית על החלטות הנוגעות לחיי האנשים והקהילות.

מרכזי מז"ח שואף להעצים את היחיד ואת הקהילה וליצור יחסים יותר מכלילים והדדים בינם ובין המוסדות וקובעי המדיניות. עקרונות אלו מיושמים באמצעות הקמתם ופיתוחם של מרכזים קהילתיים, הפועלים למען יישום והנגשת זכויות חברתיות לכל. כל מרכזי מז"ח מבוססים בקהילה, מחוברים לאקדמיה ופועלים על בסיס התנדבותי.

אנשי הצוות

מנהלת אקדמית - ד"ר מירב משה גרודופסקי ראשת בית הספר לעבודה סוציאלית ומייסדת מז"ח. מנהלת על של רשת המרכזים, אחראית על תחום גיוס משאבים, מנהלת את מרכז ההכשרה והמחקר, ומשמשת כאשת קשר עם גורמי המכללה, יו"ר וועדת ההיגוי.

מנהל מרכזים - עמית כיתאין עו"ס. מנהל של מרכזי מז"ח. אחראי ניהול שוטף, פיתוח תכניות, הדרכת עובדים, שותף לגיוס משאבים. משמש כאיש קשר עם גורמים שונים בקהילה לצורך בניית שותפויות, קידום מדיניות, שיווק רשת המרכזים, לוקח חלק פעיל בלווי התארגנויות בקהילה .

מנהלת התחום הפרטני - רחל מילנר עו"ס - מז"ח ב"ש. אחראית על ניהול קבלת הקהל, אחראית על גיוס מתנדבים הדרכתם, הדרכות סטודנטים והכשרות ומפגשי העשרה גם לתושבים ואנשי מקצוע בקהילה. אחראית על קיום קליניקות משפטיות.

מנהלת התחום המשפטי – ענת אברמסקי עו"ד- מז"ח שדרות ואופקים. אחראית על ניהול קבלת הקהל, אחראית על גיוס מתנדבים הדרכתם, הדרכות סטודנטים והכשרות ומפגשי העשרה גם לתושבים ואנשי מקצוע בקהילה. משמשת כיועצת המשפטית של הארגון.

מנהלות תחום קהילתי - חנה יצחקי שפטייב - עובדת קהילתית במז"ח שדרות. אחראית על התארגנות הקהילה סביב סוגיה/ות משותפות לצורך מיצוי וקידום זכויות, גיוס והכשרת פעילים מהקהילה, הדרכת סטודנטים. ישיבת צוות קבוצת משימה פעם בשבוע\שבועיים ופעם בחודש עם כולם.

רחל דסטה- עובדת קהילתית במז"ח באר שבע. אחראית על התארגנות הקהילה סביב סוגיה/ות משותפות לצורך מיצוי וקידום זכויות, גיוס והכשרת פעילים מהקהילה, הדרכת סטודנטים. ישיבת צוות קבוצת משימה פעם בשבוע\ שבועיים ופעם בחודש עם כולם.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 6 =