הנדסאי טכנולוגיות מים

הנדסאי טכנולוגיות מים בספיר
הנדסאי טכנולוגיות מים

הינך נמצא כאן

מחסור במשאבי מים בישראל ובעולם כולו הפך בשנים האחרונות לבעיה קיומית. גידול האוכלוסיה, פעילות תעשייתית מוגברת וחקלאות מתקדמת מחריפים את הבעיה הן בשל השימוש המוגבר במשאב זה והן משום שזיהום מקורות מים הינו פועל יוצא מהקידמה והפיתוח. המענה לבעיה זו טמון בעידוד מחקרים ובפיתוח טכנולוגיות מתקדמות לטיפול במים, בהשקעה ארוכת טווח של גופים ממשלתיים ויזמים פרטיים ובהשמת עובדים מקצועיים בתחום.

בתכנית הסטודנט ילמד נושאים רבים ומגוונים כגון: התפלה, סינון וטיהור, איכות מים, צנרת ואביזרי מים, הידראוליקה, אספקת מים עירונית, איגום, קידוחי מים, ניקוז ושימור קרקע, טיפול בשפכים ביתיים ושפכי תעשיה, טיפול בבוצה, כימיה ומיקרוביולוגיה של המים וכן פיקוד ובקרה של מערכות מים. בנוסף משולבים בתוכנית קורסים העוסקים באספקטים סביבתיים שונים של מים.

מיקום הלימודים
הלימודים ייערכו במכללת ספיר, בנוסף יערכו סיורים לימודיים בהתאם למונחה בתכניות הלימודים.

פרוייקט גמר
במהלך השנה השלישית מתחילים הסטודנטים לבצע את פרויקט הגמר אשר מביא לידי ביטוי את היכולות והכישורים אותם רכשו במסגרת הלימודים. הפרויקט מתבצע בהנחיית איש מקצוע ומאפשר לסטודנט להתנסות בלימוד, בתכנון ולעתים אף בביצוע של מערך אמיתי. פרויקטים רבים עוסקים בתחום התכנון של מערכות אספקת מים והשקיה, מערכי טיהור מים, התפלה, טיפול במים, ניקוז ואגירה ועוד.