הינך נמצא כאן

לימודי שאר רוח במכללת ספיר

תכנית “שאר רוח״ היא תכנית העשרה אקדמית המהווה חלק מלימודי התואר הראשון, לכלל הסטודנטים במכללה. המכללה האקדמית ספיר נמנית עם שורה ארוכה של אוניברסיטאות מובילות בישראל ובעולם אשר מאפשרות לתלמידיהן להרחיב את הדעת ולהיחשף לתחומי ידע חדשים. ביסוד התכנית עומדת האמונה כי זכותם של כל תלמיד ותלמידה לרכוש את הידע והכלים הנדרשים להתמודדות עם הסוגיות והאתגרים מולם יעמדו בחייהם המקצועיים והאישיים כאחד. הלימודים במסגרת״שאר רוח״ נתפשים כנדבך חשוב בטיפוח פרופיל בוגר המכללה כאדם משכיל בתחומו, מיומן בעבודתו, רחב אופקים, סקרן, סובלני ובעל מודעות גבוהה לחובותיו וזכויותיו כאזרח ישראלי

בבסיס ״שאר רוח״ ההשקפה לפיה באחריות המכללה למקסם את מצע הזדמנויות העומדת בפני הסטודנט. בכך באה לידי ביטוי הזיקה בין ההשכלה הכללית לחירות דמוקרטית, שוויון אזרחי ומימוש עצמי. תחומי הלימוד של התכנית כוללים, בין היתר, היסטוריה כללית, אמנות, ספרות, פילוסופיה, קולנוע, תיאטרון, מוזיקה, פילוסופיה של המדעים וסוציולוגיה. את הקורסים מלמדים מרצים מקרב הסגל האקדמי הבכיר של המכללה.

במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון במכללת ספיר,
נדרשים התלמידים להשתתף בקורסי ‘שאר רוח׳ בהיקף של 8 נק"ז (4 קורסים של 2 נק"ז). הלימודים בנויים משני קורסי יסוד (חובה) שמטרתם לחשוף את הסטודנטים לתכני ליבה שאינם כלולים בלימודיהם הדיסציפלינאריים ועוד שני קורסי בחירה ייעודיים.
״שאר רוח״ היא המקום של הסטודנט לאתנחתא אקדמית, להרחבת אופקים ולקבלת כלי חשיבה אחרים.

פעילויות במסגרת תכנית שאר רוח

מקהלת מכללת ספיר

מקהלת המכללה

סגל מנהלי

שאר רוח פועלת במסגרת ובחסות המחלקה ללימודים רב תחומיים.

בעלי תפקידים

מנהלת התכנית, ד"ר אליזבת צאודרר

רכזת, גב' רונה גוסלקר-אורנג'

ronag@sapir.ac.il

ועדת הוראה
דר' אליזבת צאודרר, יו"ר הוועדה, מרצה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
דר' ענבל בן-אשר גיטלר, מרצה, המחלקה לתקשורת, לימודים רב-תחומיים ותרבות
מר נועם בן-זאב, מרצה, המחלקה לתרבות
דר' אורי רוסט, מרצה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
דר' יותם בנזימן, מרצה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
דר' יובל בן-אבו, מרצה, ראש היחידה לפרוייקטים