הינך נמצא כאן

בחינת המועצה לראיית חשבון: המכללות מובילות בשיעורי הסטודנטים העוברים

03.04.17 | הארץ | לי חרותי סובר

בחינת המועצה לראיית חשבון: המכללות מובילות בשיעורי הסטודנטים העוברים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 0 =