הינך נמצא כאן

התוכנית לכלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית

התכנית לכלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
9 + 9 =