הינך נמצא כאן

מושב הורים שווים כנס שדרות: הילדים ניצחו

17.11.16 | Ynet | ערן כץ

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 0 =