הינך נמצא כאן

מסיבת פתיחת שנה עם התקווה 6

שני, נובמבר 28, 2016 - 21:00

מסיבת פתיחת שנה אגודת הסטודנטים ספיר התקווה 6

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 7 =