הינך נמצא כאן

יום פתוח ואירוע פתיחת סמסטר ב'

שלישי, מרץ 7, 2017 - 12:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 2 =