הינך נמצא כאן

תקשורת - יום פרויקטים מסלול תקשורת דיגיטלית

רביעי, נובמבר 16, 2016 - 09:00

פרטים נוספים יעודכנו בהמשך

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
12 + 1 =
הרשמה לפרויקטים של היחידה למעורבות חברתית
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים