הינך נמצא כאן

מבנה הלימודים

מבנה תכנית הלימודים בבית הספר לתקשורת במכללת ספיר

לימודי שאר רוח ליבה והעשרה - 8 נקודות זכות לימודי אנגלית אקדמית - 2 נקודות זכות מסלול מעשי רדיו - 16 נק"ז מסלול מעשי - עיתונות בעידן הדיגיטלי - 16 נק"ז מסלול מעשי תקשורת דיגיטלית - 16 נק"ז מסלול מעשי תקשורת שיווקית לימודים עיוניים - 70 נק"ז לימודים כלליים

לימודי שאר רוח ליבה והעשרה - 8 נקודות זכות לימודי אנגלית אקדמית - 2 נקודות זכות מסלול מעשי רדיו - 16 נק"ז מסלול מעשי - עיתונות בעידן הדיגיטלי - 16 נק"ז מסלול מעשי תקשורת דיגיטלית - 16 נק"ז מסלול מעשי תקשורת שיווקית לימודים עיוניים - 70 נק"ז לימודים כלליים

לימודי שאר רוח ליבה והעשרה - 8 נקודות זכות לימודי אנגלית אקדמית - 2 נקודות זכות מסלול מעשי רדיו - 16 נק"ז מסלול מעשי - עיתונות בעידן הדיגיטלי - 16 נק"ז מסלול מעשי תקשורת דיגיטלית - 16 נק"ז מסלול מעשי תקשורת שיווקית לימודים עיוניים - 70 נק"ז לימודים כלליים* מבנה הלימודים החל משנה"ל תשע"ה
*התכנית נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי המחלקה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 1 =
הרשמה לפרויקטים של היחידה למעורבות חברתית
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים