תנאי קבלה לבית הספר לעבודה סוציאלית - תשע"ח

ההרשמה לשנה"ל תשע"ח לבית הספר לעבודה סוציאלית נסגרה!

הקבלה לבית הספר לעבודה סוציאלית תאושר רק לאחר השתתפות בסדנת / ראיון קבלה קבוצתי או אישי.

הסדנאות מתקיימות בין החודשים ינואר-אוגוסט. מועד סיום ההרשמה טרם נקבע.

אפשרות א' - פסיכומטרי 

 1. ציון פסיכומטרי - 580 ומעלה
 2. בגרות מלאה בציון ממוצע 85 ומעלה
 3.  4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. מעל גיל 20 עד ה-31/12/2017
 6. ראיון קבלה קבוצתי / אישי

אפשרות ב' - בגרות 

 1. תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 98 ומעלה
 2.  4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה
 3.  4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 ומעלה *
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. מעל גיל 20 עד ה-31/12/2017
 6. ראיון קבלה קבוצתי / אישי

* כל מועמד המתקבל ללימודים על סמך ממוצע בגרות (אפשרות ב') ואינו בעל 4 יחידות מתמטיקה בציון  ומעלה 80 - חייב ללמוד קורס הכנה לסטטיסטיקה ולסיימו בציון 65 לפחות.
הקורס יתקיים במהלך חודשי הקיץ (יולי – ספטמבר). מועמדים אשר נתוני הקבלה שלהם יחייבו אותם ללמוד בקורס השלמה זה, חייבים להירשם ללימודים בבית הספר לא יאוחר מה-1/7/2017. 
מועמדים אשר נתוני הקבלה שלהם יחייבו אותם ללמוד בקורס השלמה זה, יהיו מחויבים לגשת לבחינה במועד א'. מועמד שלא ייגש לבחינה במועד א' לא יהיה זכאי למועד ב'.

אפשרות ג' - מכינות
מכינת רוח וחברה

 1. סיום מכינה בממוצע 98 ומעלה 
 2. אנגלית בציון 75 ומעלה 
 3. מתמטיקה / סטטיסטיקה בציון 80 ומעלה 
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי 
 5. מעל גיל 20 עד ה-31/12/2017
 6. ראיון קבלה קבוצתי / אישי

מכינת 30+

 1. סיום מכינה בממוצע 98 ומעלה
 2. אנגלית בציון 75 ומעלה
 3. מתמטיקה / סטטיסטיקה בציון 80 ומעלה**
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. ראיון קבלה קבוצתי / אישי
 • בוגרי מכינות 30+ ידרשו להשלים קורס סטטיסטיקה במהלך תקופת יולי-אוגוסט. מועמדים אשר נתוני הקבלה שלהם יחייבו אותם ללמוד בקורס השלמה זה, מחויבים לגשת לבחינה במועד א'. מועמד שלא ייגש לבחינה במועד א' לא יהיה זכאי למועד ב'. 
 • רשאים להגיש את מועמדותם רק בוגרי כל סוגי המכינות שסיימו את לימודיהם עד חודש יוני 2017 ושציוניהם הסופיים ימסרו למדור רישום לא יאוחר מתאריך 15.7.17.
 • למען הסר ספק: הסטודנטים אשר לומדים במכינות במחזור שהתחיל בחודש מאי 2017 אינם רשאים להגיש מועמדות לשנת הלימודים תשע"ח.
 • יש לבדוק את תוקף המכינות על פי תנאי המנהל האקדמי.

אפשרות ד' - מסיימי שנה א' (תכנית מלאה) ממוסד אקדמי  מוכר

 1. מועמדים אשר סיימו שנה א' מלאה (לפחות 35 נק"ז) בלימודי תואר ראשון במדעי הרוח והחברה, בעלי ממוצע 85 ומעלה. למעוניינים במסלול מעבר ללימודי עבודה סוציאלית, מומלץ לקחת תכנית לימודים רגילה ולא תכנית לימודים בימי חמישי-שישי בלבד.
 2. אנגלית - פטור או ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 3. מעל גיל 20 עד ה-31/12/2017
 4. ראיון קבלה קבוצתי / אישי
 5. 4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה

אפשרות ה' - תכנית שער לאקדמיה עו"ס, עבור סטודנטים מהקהילה הבדואית

 1. תעודת בגרות מלאה בממוצע 85
 2. 4 יחידות באנגלית בציון 75 ומעלה
 3. מעל גיל 19 עד ה-31.12.2017
 4. מבחן ידע כללי והבנת הנקרא בעברית
 5. ראיון  קבלה  קבוצתי / אישי

תנאי מעבר משער לאקדמיה עו"ס לשנה א' בבית הספר לעבודה סוציאלית

 •  ממוצע ציונים 85 בקורסי שער לאקדמיה
 • ציון 70 בקורס מבוא לסוציולוגיה ובקורס יסודות בעבודה סוציאלית

תוכנית הסבה לאקדמיים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית

 1. בעלי תואר בוגר או מוסמך ממוסד אקדמי מוכר שסיימו לימודיהם בממוצע ציונים 80 לפחות
 2. מועמדים בעלי ציונים סופיים לתואר עד 30.4.2017
 3. בעלי פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית
 4. ראיון קבלה קבוצתי/ אישי
 • העדפה תינתן לתלמידים אשר למדו במסגרת לימודיהם לתואר בתחום של מדעי החברה או פסיכולוגיה.
 • בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים מוזמנים לפנות לוועדת הקבלה בצרוף בקשה מנומקת, ועדת הקבלה תשקול מועמדות לאור היכולת להשתלב בהשלמות מתאימות בתוכנית ההסבה.

הערות
*** רישום בפנקס העובדים הסוציאליים מתבצע על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לחוק העובדים הסוציאליים והתקנות לפיו, וכי הליך הרישום כולל חתימה על טופס הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי. למידע נוסף ניתן לעיין בקישור הבא, בו מתוארים תהליך ודרישות הרישום:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים - רישום עובדים סוציאליים
*** מועמדים בעלי נתוני קבלה אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה כמפורטים לעיל, יוכלו לפנות למרכז מידע לקבלת ייעוץ
*** פניות שיוגשו לועדת חריגים ידונו החל מחודש יוני 2017 בלבד

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 5 =
הרשמה לפרויקטים של היחידה למעורבות חברתית
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים