הינך נמצא כאן

וועדת משמעת

תקנון משמעת    -    نظام تأديب الطّلّاب
מעודכן לתאריך 11.13

2016

גילוי דעת בנושא עבירות משמעת והשלכותיהן על סטודנטים למשפטים - 11.2016 החלטות ועדת משמעת - 24.08.16 החלטות ועדת משמעת - 22.08.16
החלטות ועדת משמעת - 09.08.16 החלטות ועדת משמעת - 26.07.16 החלטות ועדת משמעת - 19.07.16
החלטות ועדת משמעת - 10.07.16 החלטות ועדת משמעת - 28.06.16 החלטות ועדת משמעת - 06.06.16
החלטות ועדת משמעת - 23.05.16 החלטות ועדת משמעת - 05.05.16 החלטות ועדת משמעת - 28.03.16
החלטות ועדת משמעת - 06.03.16 החלטות ועדת משמעת - 29.02.16 החלטות ועדת משמעת - 17.02.16
החלטות ועדת משמעת - 09.02.16 החלטות ועדת משמעת - 31.01.16  

2015

    החלטות ועדת משמעת - 28.12.15
החלטות ועדת משמעת - 03.12.15 החלטות ועדת משמעת - 26.10.15 החלטות ועדת משמעת - 12.10.15
החלטות ועדת משמעת - 23.08.15 החלטות ועדת משמעת - 12.08.15 החלטות ועדת משמעת - 27.07.15
החלטות ועדת משמעת - 20.07.15 החלטות ועדת משמעת - 19.07.15 החלטות ועדת משמעת - 09.07.15
החלטות ועדת משמעת - 18.06.15 החלטות ועדת משמעת - 04.06.15 החלטות ועדת משמעת - 21.05.15
החלטות ועדת משמעת - 26.04.15 החלטות ועדת משמעת - 26.03.15 החלטות ועדת משמעת - 15.03.15
החלטות ועדת משמעת - 24.02.15 החלטות ועדת משמעת - 08.02.15 החלטות ועדת משמעת - 11.01.15

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
14 + 5 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים