הינך נמצא כאן

עבודות נבחרות של בוגרים
אנשי קשר

ריכוז אקדמי והדרכה, גב' עירית טל

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה
077-9802802 שלוחה 2
infost@sapir.ac.il

מזכירות כללית
077-9802353

רכזת הקורס
הגב' דניאל מיכאלי
077-9802342
daniellem@sapir.ac.il
פקס 077-9802353