הינך נמצא כאן

אום קולטור - קינת הבצל - 05/2013

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
12 + 0 =