מערכת שעות - התכנית לתואר שני בקולנוע, יצירה והפקה - תשע"ח

 

סמסטר א תשע"ח * התוכנית יכולה להשתנות

שם הקורס

שם מרצה

יום

שעה

נק"ז

שעות

                                   הערות                           

משך

שפה, זמן ומרחב בקולנוע תיעודי עכשווי

ד"ר ארז פרי / רן טל

א'

08:30-11:45

4

4

סדנא עיונית-מעשית - בחירה

סמסטריאלי

קולנוע של שירה

פרופ' אבנר פיינגלרנט, שלמה אלקבץ

א'

08:30-11:45

4

4

סדנא עיונית-מעשית - בחירה

סמסטריאלי

הקולנוע של דוד פרלוב

פרופ' ענר פרמינגר

א'

16:00-17:30

2

2

קורס מונוגרפיה - בחירה

סמסטריאלי

היסטוריות של קולנוע

פרופ' ג'אד נאמן

א'

12:30-15:00

2

3

קורס מבוא - חובה שנה א'

שנתי

קולנוע, כריזמה והיציאה מהעצמי

ד"ר דפנה סרינג

א'

12:30-15:45

4

4

סמינר עיוני - בחירה

סמסטריאלי

מבוא לתרבות המערב במאה ה-20

פרופ' יגאל בורנשטיין

א'

15:30-18:30

2

3

קורס מבוא - חובה שנה א'

סמסטריאלי

מהפכה, גלות ופוליטיקה: הקולנוע של פרננדו סולאנס

ד"ר צבי טל

א'

17:45-19:45

2

2

קורס מונוגרפיה - בחירה

סמסטריאלי

הפקה יוצרת - פיתוח רעיון לסרט גמר

פרופ' אבנר פיינגלרנט

 

מפגשים מרוכזים

1

2

סדנת חובה שנה א MFA 

שנתי

פרויקט גמר

פרופ' ענר פרמינגר

 

מפגשים מרוכזים

6

 

חונכות לפרויקט גמר מעשי - חובה שנה ב MFA

שנתי

 

 סמסטר ב תשע"ח

שם הקורס

שם מרצה

יום

שעה

נק"ז

שעות

הערות

משך

גם אני שר אמריקה-השירה האפרו-אמריקאית בהקשרים היסטוריים, פוליטיים ותרבותיים

פרופ' סמי שלום שטרית

א'

08:30-11:45

4

4

סמינר עיוני - בחירה

סמסטריאלי

מדינה בטיפול

ד"ר איתי חרל"פ / אורי סיון

א'

08:30-11:45

4

4

סדנא עיונית-מעשית - בחירה

סמסטריאלי

היסטוריות של קולנוע

פרופ' ג'אד נאמן

א'

12:30-15:00

2

3

קורס מבוא - חובה שנה א'

המשך מסמסטר ב

יחסי פסקול תמונה בקולנוע

פרופ' ענר פרמינגר

א'

12:30-15:45

4

4

סמינר עיוני - בחירה

סמסטריאלי

קולנוע של מסע קריאה לאקאניאנית

פרופ' אבנר פיינגלרנט

א'

16:00-19:15

4

4

סדנא עיונית-מעשית - בחירה

סמסטריאלי

קולוניאליזם וקולנוע פוסט-קולוניאלי

דר' צבי טל

א'

15:30-17:00

2

2

קורס מבוא - חובה שנה א'

סמסטריאלי

סרטי 'חלב ודבש' - מחברה מסורתית למודרניות

פרופ' ג'אד נאמן

א'

16:00-19:15

4

4

סמינר עיוני - בחירה

סמסטריאלי

הפקה יוצרת - פיתוח רעיון לסרט גמר 

 פרופ' אבנר פיינגלרנט

 

מפגשים מרוכזים

1

2

סדנת חובה שנה א MFA 

המשך מסמסטר א

פרויקט גמר

פרופ' ענר פרמינגר

 

מפגשים מרוכזים

6

 

חונכות לפרויקט גמר מעשי - חובה שנה ב MFA

המשך מסמסטר א

 

 

תקצירי הקורסים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 5 =
הרשמה לפרויקטים של היחידה למעורבות חברתית
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים