הינך נמצא כאן

אירוע של האיחוד החקלאי

שלישי, אוקטובר 21, 2014 - 15:45

שיח אקדמיה - התיישבות | שולחן עגול למרחב הכפרי המשתנה

המפגש ה-12 של השולחן העגול יתקיים ביום ג', כ"ז תשרי התשע"ה  21.10.2014 במכללת ספיר, בכתה 11205 בבנין בית האקדמיה
תחילת המפגש – 15:45 התכנסות וסיום משוער 19:30

ההשתתפות למוזמנים בלבד

השולחן העגול נועד לשמש כפורום מתדיין שבו יתקיים שיח על נושאים העומדים ברומו של עניין למרחב הכפרי, יישוביו ומתיישביו. כל מפגש ייפתח על-ידי פאנל של מומחים שיציגו את הנושא הנדון מזוויות שונות ובעקבותיו יתפתח דיון בין המשתתפים השונים בהנחיית מרכז המפגש.
המטרות של הקמת השולחן העגול הן:
א.    יצירת שולחן להידברות בין כל הגורמים העוסקים במרחב הכפרי.
ב.    סיעור מוחות והפצת ידע על השינויים במרחב הכפרי בארץ ובעולם.
ג.    קידום מחקרים בתחומי המרחב הכפרי.
ד.    השפעה על סדר היום הציבורי, ייצור ניירות עמדה וגיבוש מדיניות.

הקווים המנחים את מבנה השולחן העגול הם:
א.    השולחן העגול יכלול: נציגים מן האקדמיה, הממסד החקלאי והממסד ההתיישבותי, בסך הכול כ- 40 משתתפים קבועים.
ב.    מלבד הגרעין הקבוע יוזמנו לכל מפגש משתתפים נוספים רלוונטיים על פי הנושא שעל סדר היום.
ג.    לשולחן העגול תהיה ועדת היגוי שתעסוק בהיבטים הארגוניים והתוכניים.
ד.    השולחן העגול יתכנס עד 4 פעמים בשנה, כל פעם במוסד אקדמי אחר.
ה.    האיחוד החקלאי יעמיד באתר האינטרנט שלו מקום למחקרים ולפרסומים ויעודד את יתר תנועות ההתיישבות להעמיד מקום למטרה זו באתריהם. (תקצירי השולחנות הקודמים לנוחיותכם באתר).
ו.    אנו מזמינים לקבל הצעות ויוזמות לדיוני השולחן העגול במפגשים הבאים וכן למקום מארח.

מפגש 12: "חוסנה של הקהילה הכפרית בשעת משבר והעמדה המוסדית למצב"
הקהילות הכפריות, חיות רובן ככולן בפריפריה הרחוקה וחלקן אף באזורים צמודי גבול. קהילות אלה מתנהלות כקהילות שיתופיות בהן תכני הקהילה ואופייה וגם תכנונה העתידי ודרכי התנהלותה נקבעים במשותף. מבצע "צוק איתן" העמיד קהילות אלה בפני אתגרים חדשים שהביאו אף למצוקה, כשמנגד התגובה למצב החדש הייתה בדרך כלל מגומגמת, מאוחרת ולא תמיד תואמת את הציפיות. המצב שאליו נקלעו הקהילות הללו מחייב חשיבה, דיון ותיאום ציפיות מחודש.

מנחה:  עו"ד דוד קוכמן
דברי פתיחה: פרופ' עומרי ידלין- נשיא מכללת ספיר
דוברים: פרופ' זאב צחור – "כיצד הרגולטורים רואים את המתיישבים"?
          גב' תמי שאולקר – ס.  מנהל מחוז דרום, משרד החקלאות - "חקלאות בעתות חרום"
          מר ברוך שוגרמן – מנהל השרות לעבודה קהילתית, משרד הרווחה - "חוסן חברתי קהילתי"
          אורנית רוזנבלט – פסיכולוגית קלינית בכירה, סמנכ"לית המרכז הפסיכולוגי שער הנגב – "השלכות צוק איתן על קהילת האזור ודרכי התמודדות למול האיום המתמשך"

מגיבים: חיים ילין - ראש מועצה אזורית אשכול
          שי חרמש – כפר עזה
          אבי קדוש – מזכיר נחל עוז
         חגי בראודה - מומחה בניהול מצבי משבר וחרום וחיזוק חוסן קהילתי

בברכה,
עו"ד דוד קוכמן                פרופ' מיכאל סופר        פרופ' רחל אלתרמן
מזכ"ל האיחוד החקלאי     אוניברסיטת בר אילן     הטכניון

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 3 =
הרשמה לפרויקטים של היחידה למעורבות חברתית
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים