לימודי משפטים - תנאי קבלה

*** לתשומת לבכם, לא ניתן יותר להירשם ללימודי משפטים תשע"ח במסלול החריגים,
פרט לבוגרי מכינות של מכללת ספיר ***

 

א. תנאי קבלה לתוכנית במסלול הקבלה הרגיל
• תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 85 ומעלה. 
• 4 יח"ל באנגלית בציון 70 ומעלה. 
• ציון מבחן פסיכומטרי 600 ומעלה. 
• ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי. 

ב. תנאי קבלה לפי ציון משוקלל של ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי קבלה מותנית בראיון

• ציון משוקלל של ממוצע הבגרות וציון הפסיכומטרי 87.5 ומעלה. חישוב הציון ייעשה לפי הנוסחה הבאה: (0.075 x ציון פסיכומטרי)  + (0.5 x ממוצע בגרויות)
• 4 יח"ל בבגרות באנגלית בציון 70 ומעלה.
• ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי. 

ג. תנאי קבלה לבעלי תואר אקדמי 
• ציון ממוצע 75 ומעלה בתואר אקדמי במקצועות הריאליים המוכר ע"י המל"ג, או ממוצע 80 ומעלה בתואר אקדמי במקצועות הרוח והחברה המוכר ע"י המל"ג.
• אנגלית אקדמית ברמת פטור. 
• ציון מבחן פסיכומטרי 600 ומעלה - יתרון.

• כל מועמד/ת יידרש לצרף במעמד ההרשמה מכתב פנייה לוועדת הקבלה + אישורי השכלה

ד. תנאי קבלה לבוגרי מכינות 
• סיום מכינה קדם-אקדמית בממוצע ציונים 85 ומעלה (בוגרי מכינת +30 נדרשים להציג ממוצע של 90 ומעלה). 
• ציון מבחן פסיכומטרי 600 ומעלה. 
• ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי.

* רשאים להגיש את מועמדותם רק בוגרי מכינות שסיימו את לימודיהם עד חודש יוני 2017 ושציוניהם הסופיים יימסרו למדור רישום לא יאוחר מתאריך 31.7.17.

ועדת חריגים 
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנ"ל מתבקשים לצרף לטופס ההרשמה את המסמכים הבאים:

  1. מכתב בקשה, עד 250 מילים, המפרט את הטעמים המצדיקים קבלה חריגה של המועמד/ת
  2. קורות חיים
  3. המלצות רלוונטיות (לא חובה)
  4. תעודות המעידות על השכלה אקדמית, כולל גיליונות ציונים. 
  • הוועדה תזמן לראיון את המועמדים המתאימים ביותר לדעתה. 
  • הוועדה לא תשקול פניות של מועמדים בעלי סיווג רמת אנגלית אקדמית נמוכה מ'בסיסי'. 
  • הוועדה לא תשקול פניה של מועמד/ת ללא זכאות לבגרות או מכינה אקדמית או תואר אקדמי.

הערות 
* נא לצרף שני עותקים מגיליונות הציונים הנלווים למעטפת ההרשמה.  
** מועמדים שלמדו בעבר בבית ספר אחר למשפטים, נדרשים לציין זאת ולצרף לטופסי הרישום שלהם את גיליון הציונים מן המוסד בו למדו.  
*** עמידה בתנאי הקבלה אינה מבטיחה קבלה אוטומטית ובכל מקרה תהא ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לראיון אישי, לפי שיקול דעתה.
**** למידע נוסף והרשמה ניתן להתקשר למרכז מידע בטלפון 6606*.

 

תנאי קבלה - לימודי ערב

 

יקיר תמם, בוגר בית הספר למשפטים, משתף: "רמה מאוד גבוהה. מתייחסים אליך אחרת כשאתה אומר שלמדת בספיר."

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 3 =
הרשמה לפרויקטים של היחידה למעורבות חברתית
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים