פרס מכללת ספיר ליצירה צעירה

פרס מכללת ספיר ליצירה צעירה
פרס מכללת ספיר ליצירה צעירה

הינך נמצא כאן

משנת 2012 הכריזה המחלקה לתרבות - יצירה והפקה במכללת ספיר על תחרות פרס מכללת ספיר ליצירה צעירה.

גובה הפרס

לכותב/ת היצירה הזוכה יוענק פרס כספי בסך 7,000 ₪.

לתלמידי המכללה האקדמית ספיר יש קטגוריה נוספת. היצירה הטובה ביותר מבין היצירות שהוגשו על ידי תלמידי המכללה, תזכה את יוצרה בפרס בסך 3,000 ₪.

מטרת הפרס
לעודד ולקדם כתיבה של יוצרים ויוצרות צעירים, עד גיל 30.
הפרס מיועד לפתוח ולהרחיב את מנעד הכתיבה הספרותית בעברית
לתת במה ליוצרים צעירים ומוכשרים בתחילת דרכם
לייצר התרחשות ספרותית שתתרום לקידום היצירתיות הספרותית בישראל
לעודד כתיבה בסוגות שונות, חלקן חדשניות, שאינן שכיחות בספרות הישראלית העכשווית.

הפרס הוא חלק מחזון המכללה והמחלקה לתרבות בתוכה, החותרות לשוויון בהזדמנויות לרכישת ידע, ליצירה ולביטוי עצמי.
 
תהליך הבחירה
היצירות נקראות בעילום שם על ידי ועדה של חמישה שופטים מעולם האקדמיה והספרות. ההכרזה על הפרס תינתן במהלך חודש יוני בכל שנה.  
הודעה על עליה לגמר תימסר לכותבי היצירות הזוכות במהלך חודש ספטמבר.

השתתפות בתחרות
המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו יצירה שאורכה לא יעלה על 2,500 מילים, ושלא פורסמה עד כה בשום בימה אחרת.
נושא הכתיבה השנה: "התמכרות".

את היצירות יש לשלוח בצרוף טופס ההרשמה עד לתאריך 8.8.16 באמצעות טופס מקוון